Misjonsalliansen søker økonomidirektør som er glad i tall og mennesker

Økonomidirektør Misjonsalliansen

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der oppgaven er å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro? 

Misjonsalliansen driver langsiktig diakonalt utviklingsarbeid som forvandler og redder liv i 11 land.  Vi styrker lokale samarbeidspartnere og utruster dem til selv å drive arbeidet videre – så vi kan bruke våre ressurser i stadig nye prosjekter. Vi jobber for å styrke lokalsamfunn og å skape verdier sammen med mennesker, lokalsamfunn, banker og bedrifter som fremmer anstendig arbeid og bærekraftig vekst. 

Økonomidirektøren vil ha det overordnede strategiske ansvaret for å sikre forsvarlig økonomistyring og videreutvikling av dette. Du vil også få ansvaret for administrasjon og HR, og dermed ha en viktig rolle for å legge til rette for at Misjonsalliansen er en moderne og attraktiv arbeidsplass der det er fint å jobbe. 

Vi ser etter en relasjonell leder som er god på samarbeid og samhandling.  Du har en involverende lederstil og benytter ressursene du har rundt deg både internasjonalt og lokalt i Norge. Du vil samarbeide tett med våre landkontorer i samarbeidslandene og de avdelingene som forvalter det internasjonale arbeidet. 

Misjonsalliansen er en kompleks internasjonal virksomhet. Vi er organisert som et konsern med datterselskap. Det er derfor viktig at du har evnen til å kombinere strategisk tenkning med stor gjennomføringskraft. 

ANSVAR OG ROLLE:

 • Overordnet og helhetlig ansvar for finans, økonomi og regnskap i konsernet, både i Norge og internasjonalt 
 • Overordnet ansvar for økonomioppfølging av våre landkontorer og partnere 
 • Ledelse og personalansvar for økonomi- og administrasjonsavdelingen, herunder daglig drift innen HR, IT, innkjøp, eiendom og leieavtaler
 • Deltakelse i styremøter og presentere økonomisk styringsinformasjon
 • Bidra til godt samarbeid i alle deler av organisasjonen 

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING:

 • Siviløkonom/MSc/MBA eller annen relevant høyere utdanning 
 • + 5 års relevant arbeidserfaring 
 • Erfaring med konsernregnskap og konsolidering
 • Erfaring med strategisk utviklingsarbeid og kultur- og endringsprosesser
 • Samfunnsengasjement og interesse for utviklingsarbeid 
 • Solide Excel-kunnskaper
 • Opptatt av IT, teknologi og effektivisering
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Opptatt av resultater og kvalitet
 • En lagspiller som motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte
 • Strategisk og analytisk – og flink til å se helheten
 • En lærevillig og nysgjerrig problemløser 
 • God forretningsforståelse
 • Motivert for Misjonsalliansens visjon, verdier og strategi 

Stillingen vil forutsette mye tilstedeværelse ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Det vil være behov for reising internasjonalt, særlig i oppstartsfasen for å etablere relasjoner og kartlegge behov.

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. +47 411 02 200, rådgiver Cathrine Vikse Johnsen, tel. +47 976 09 098, eller rådgiver research & analyse Fredrik A. Deilkås, tlf. +47 984 72 541. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse etter avtale.