Norges Røde Kors søker etter avdelingsleder nasjonale programmer og beredskap

Avdelingsleder nasjonale programmer og beredskap Norges Røde Kors

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der du kan utgjøre en stor forskjell for samfunnet?

Vi søker etter en avdelingsleder for nasjonale programmer og beredskap som vil være med å videreutvikle Røde Kors sitt arbeid i Norge. Du vil få en viktig og spennende stilling som er viktig for hvilke tilbud mennesker med humanitære behov rundt om i Norge får. Du blir en del av ledergruppen i Norges Røde Kors og rapporterer til generalsekretær. 

Som avdelingsleder for nasjonale programmer og beredskap vil du ha et strategisk og operasjonelt lederansvar med stor bredde i oppgaver og ansvar. Du leder avdelingen gjennom fire enhetsledere, og avdelingen består av til sammen rundt 70 medarbeidere. I tillegg har du en stor grenseflate mot andre avdelinger ved nasjonalkontoret, distriktskontorene og de frivillig tillitsvalgte. 

Avdelingen for nasjonale programmer og beredskap har det faglige ansvaret for utvikling og tilrettelegging av nasjonale humanitære aktiviteter. Disse aktivitetene skal blant annet bidra til å skape en trygg oppvekst for barn og unge. Avdelingen jobber også med å legge til rette for aktiviteter  innenfor områdene eldre, migrasjon, kriminalitet og rus. Videre har avdelingen ansvaret for den faglige utvikling og forvaltning av organisasjonens beredskapsarbeid og arbeidet innenfor søk og redning. Avdelingen legger også til rette for opplæring og gode verktøy for de frivillige. 

Vi ser etter en trygg, samlende og erfaren leder med dokumenterbare resultater fra komplekse organisasjoner. Du har vist at du har gode strategiske egenskaper, samtidig som at du evner å skape fremdrift og gjennomføring. 

ROLLE OG ANSVAR: 

 • Gjennomføre, videreutvikle og følge opp avdelingens strategiske og operative mål og leveranser
 • Ansvar for at avdelingen følger opp distriktene i deres arbeid for effektiv tilrettelegging for lokalforeninger og frivilligheten
 • Lede og utvikle en avdeling med kompetente medarbeidere
 • Overordnet ansvar for et godt arbeidsmiljø i avdelingen
 • Følge opp og forankre operative prosesser i de ulike enhetene
 • Delta i ledergruppen og ulike utvalg 
 • Forvalte ditt lederansvar i tråd med modellen for lederskap i Norges Røde Kors
 • Personalansvar

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING:

 • Relevant utdanning på masternivå – omfattende erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Dokumenterbar solid ledererfaring på overordnet strategisk nivå fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring, gjerne i medlemsstyrte organisasjoner
 • Erfaring med frivillighet eller fra organisasjonsarbeid 
 • Kompetanse innen humanitær aktivitet og/eller beredskapsarbeid er en fordel
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk i norsk arbeidsliv

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Tilgjengelig og inkluderende leder 
 • Gir retning og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte
 • Trygg og forutsigbar lederstil 
 • God relasjonsbygger 
 • Evner å kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig og kan formidle budskap som skaper engasjement
 • Du er en samfunnsengasjert person
 • Du må identifisere deg med Røde Kors sine prinsipper og kunne etterleve disse i din daglige ledelse

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen ved behov.

Arbeidssted er ved vårt kontor i Oslo sentrum. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. 466 51 199. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist:  5. januar 2022

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.