Normisjon søker kommunikasjon- og markedsleder

Kommunikasjon- og markedsleder Normisjon

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der du kan utgjøre en stor forskjell for andre? 

Normisjon er inne i en spennende fase med god aktivitet med vekt på nyskaping og utvikling.
Vi søker vi nå etter en strategisk dyktig og målbevisst kommunikasjon- og markedsleder til Normisjon. 

Som kommunikasjon- og markedsleder får du et overordnet lederansvar for kommunikasjon og innsamling ved felleskontoret i Normisjon. Du får en sentral og allsidig lederutfordring med stor bredde i oppgaver og ansvar. Du blir leder for et kreativt og dyktig team bestående av seks medarbeidere. I tillegg har du en stor grenseflate mot ledere, andre avdelinger, regionene og hel- og deleide virksomheter. 

Vi ser etter en relasjonell leder med god praktisk erfaring innen kommunikasjon, markedsføring og ledelse fra næringsliv, organisasjoner eller offentlige aktører. Du har en involverende lederstil og benytter ressursene du har rundt deg. Det er også viktig å ha evnen til å kombinere strategisk tenkning med stor gjennomføringskraft. 

ROLLE OG ANSVAR: 

 • Helhetlig lederansvar for medie- og markedsavdelingen ved Normisjons felleskontor
 • Ansvar for å lede prosessen med å etablere en tydelig helhetlig kommunikasjonsstrategi for organisasjonen 
 • Strategi- og kommunikasjonsrådgiver for generalsekretær og organisasjonen
 • Videreutvikle fundraising/innsamlingsstrategien
 • Bidra til Normisjons synlighet mot prioriterte målgrupper, samle organisasjonen og drive merkevarebygging
 • Overordnet ansvar for mediehåndtering
 • Bidra til effektivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø i avdelingen og på tvers av organisasjonen

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere utdanning, gjerne innen journalistikk, kommunikasjon, markedsføring m.v.  
 • Ledelseserfaring i form av teamledelse og personaloppfølging 
 • Erfaring fra lignende arbeid, eksempelvis fra kristne/ideelle organisasjoner, mediebransjen eller bedrifter 
 • Erfaring fra strategisk ledelse eller rådgivningsarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra innsamling/fundraising 
 • Forståelse og engasjement for internasjonalt arbeid og misjon 
 • Digital kompetanse og forståelse (mediemarkedet, sosiale medier, kommunikasjon, kanaler, analyse m.v.) 
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk

Personen som ansettes må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier, og identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Tilgjengelig, åpen og inkluderende leder
 • God relasjonsbygger og lagspiller
 • Nytenkende og initiativrik 
 • Strukturert og målbevisst
 • God til å kommunisere

VI TILBYR:

 • En meningsfylt arbeidshverdag med påvirkningsmuligheter
 • Utfordrende og viktig lederjobb der du kan utgjøre en stor forskjell for andre 
 • Arbeid med faglige og engasjerte kolleger, samarbeidspartnere og frivillige
 • Lønn iht. Normisjon sitt regulativ

Arbeidssted er ved vårt kontor i Oslo sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver Else-Margrete Liknes Overøye, tlf. 969 11 135. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

 

Søknadsfrist:  2. november 2020 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.