Nordic Concrete Group søker 1-2 controllere til ØB Group/Ølen Betong

Controllere ØB Group AS

Nordic Concrete Group (NCG) er den største betongprodusenten i Norge og er eierselskapet til ØB Group AS og Kongsvinger Betong AS. Sammen har vi eierinteresser i rundt 70 betongstasjoner i Norge. Vi satser offensivt på fremtiden, både ved å utvikle nye områder og ved å forbedre eksisterende virksomheter. Vi styrker nå vårt økonomiteam og søker etter to nye controllere. 

Gjennom god forretningsforståelse og gode analyser, ønsker vi at du gir informasjon og støtte til virksomhetene og lederne slik at de blir i stand til å ta riktige beslutninger. Som controller hos oss vil du arbeide tett sammen med resten av økonomiteamet og lederne i konsernet, og være en viktig ressurs innen økonomistyring og forbedringsarbeid i den daglige driften. 

Du vil rapportere til økonomiansvarlig i ØB Group. Du kan ha delt arbeidsplass mellom våre kontor i Gismarvik (Tysvær) og Ølensvåg (Vindafjord).  

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Du vil få et særlig ansvar for å følge opp økonomien for noen av våre virksomheter. Du vil blant annet få ansvar for å utarbeide månedlige regnskapsrapporter og gjennomføre faste statusmøter om den økonomiske utviklingen. Rollen krever at du er engasjert, operativ og tett på økonomien i selskapene. 

Andre sentrale ansvar og arbeidsoppgaver vil være

 • å bistå regnskapsavdelingen i ferdigstillelse av perioderegnskap, herunder gjennomgang av avsetninger
 • oppfølging av funn fra økonomiske analyser
 • å bidra med økonomistyring, analyser og avviksoppfølging på prosjektnivå
 • oppgaver og ansvar i arbeidet med budsjett og prognoser
 • å bidra til å utarbeide og ferdigstille årsregnskap på konsern- og selskapsnivå
 • tett samarbeid med kollegaer og lederne i hele konsernet
 • delta og bidra i økonomirelaterte prosjekter 
 • ad hoc oppgaver på tvers av økonomifunksjonen og virksomhetene

Ønskede kvalifikasjoner 

Vi ser etter deg som har relevant høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå. Vi ønsker at du har + 2 års relevant erfaring innen cost-, project-, eller business controlling. Du kan gjerne også ha bakgrunn innen regnskap, revisjon, finans eller økonomi. 

Foruten dette, vil det være ønskelig at du har

 • god kunnskap og sterk interesse for Excel, og noe erfaring med Power BI
 • gode språkferdigheter i norsk

Personlige egenskaper 

I ØB Group og NCG vil du se at vårt arbeidsmiljø er bygget opp av hardtarbeidende, jordnære og ydmyke kollegaer som ønsker å spille hverandre gode. Vi er opptatt av effektiv drift, høy kvalitet og kontinuerlig forbedring. Vi ser derfor etter en person som motiveres av utvikling og som liker å tenke nytt. Vi ønsker at du involverer deg og blir en viktig ressursperson i vårt konsern. For å få til dette, tenker vi det er viktig at du er lærevillig og fleksibel.

For å trives godt i jobben som controller ser vi for oss at du

 • er opptatt av resultater og kvalitet
 • er en god lagspiller og en god relasjonsbygger
 • har en god forretningsforståelse og evne til å se helheten 

Hvorfor NCG?

 • Du vil bli en del av et innovativt og uformelt miljø med korte beslutningsveier, omgitt av rause kolleger med høye ambisjoner. 
 • Et godt og engasjert arbeidsmiljø med cirka 700 engasjerte kollegaer i ØB Group. Du vil bli en del av en organisasjon med høy kompetanse som legger vekt på miljø, kvalitet og effektivitet. 
 • En utfordrende og spennende jobb med gode påvirkningsmuligheter i et milliardkonsern i god utvikling og vekst. 
 • Konkurransedyktige vilkår. 

Søknadsfrist: 13. juni 2023 – vi vurderer søknader fortløpende.

Ønsker du mer informasjon om stillingene? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne 

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200
 • Eirin Valen Stange, tlf. 411 87 986

Registrer og send inn CV og søknad, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. 

Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i ØB Group og NCG i den innledende fasen (hvis du ønsker det).

Tiltredelse etter avtale.