OBOS Block Watne region Vestland søker prosjektutvikler

Prosjektutvikler OBOS Block Watne Vestland

OBOS Block Watne Vestland består av totalt 21 ansatte som utvikler, bygger og selger boligprosjekter. Vi arbeider i hovedsak med feltutbygginger, og har som målsetning å være Norges beste og største aktør på trehus. OBOS Block Watne har ambisjoner om å vokse ytterligere i Bergensregionen, og vi ønsker derfor å styrke avdelingen med en ny prosjektutvikler.

Som PROSJEKTUTVIKLER får du en spennende jobb med ansvar for å utvikle prosjekter fra tomtekjøp til gjennomført planprosess. Du får en allsidig og kreativ hverdag med mulighet til å drive utviklingen av større boligprosjekter med fokus på bokvalitet, miljø og «livet mellom husene». 

Vi ser etter deg som evner å håndtere langsiktige og strategiske utviklingsprosjekter med operativ prosjektoppfølging der detaljene er avgjørende for kvalitet, fremdrift og økonomi.

ANSVAR OG OPPGAVER: 

 • Arbeide i tidligfase med tomteakkvisisjon
 • Planlegging, utvikling og regulering av nye prosjekter og boligområder
 • Lede prosjekt-og utviklingsarbeidet, herunder utforming av konsept, skisseprosjekt og planprosesser 
 • Til enhver tid være oppdatert på offentlige planer for utvikling av regionen
 • Skape gode relasjoner med kommuner, grunneiere og andre samarbeidspartnere
 • Inngå kontrakter og oppfølging av arkitekter og konsulenter i plan- og utviklingsfase
 • Organisere og koordinere ressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektene
 • Tett samarbeid med resten av avdelingen og fellesfunksjoner i OBOS Block Watne

DIN PROFIL: 

 • Utdanning: Relevant høyere utdanning (eksempelvis: byggingeniør, landskapsarkitekt, jurist, siv.øk., siv.arkitekt, eiendomsmegler, eiendomsutvikling m.v.)
 • Arbeidserfaring: + 3 års relevant erfaring innen bolig- og eiendomsutvikling, prosjektledelse, erfaring fra kommunale prosesser.
 • Økonomi: Erfaring med prosjektkalkyler og marked.
 • Lovverk: God kjennskap til plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter og bustadoppføringslova. 
 • Lærevillig: Du følger utviklingen og  holder deg oppdatert i faget. Positiv til endringsprosesser.
 • Digitale verktøy: Du har god erfaring med digitale verktøy.
 • Personlige egenskaper
  • Løsningsorientert
  • Forretningsforståelse
  • Relasjonsbygger
  • Målbevisst  
  • Lagspiller
  • God kommunikator
 • Språk: Gode språkferdigheter i norsk, så vel skriftlig som muntlig.
 • Førerkort: Du har førerkort klasse B og disponerer egen bil.

VI TILBYR: 

 • Gode muligheter. OBOS Block Watne er norges største produsent av trehus og en del av OBOS konsernet. Hos oss får du mulighet til å utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm.
 • En jobb med mening. Samfunnsengasjementet vi har i OBOS, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Spennende og interessante utfordringer. Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag.
 • Gode ordninger. OBOS Block Watne investerer i egne ansatte og tilbyr konkurransedyktig lønn og gode forsikring- og pensjonsordninger. 

Kontorsted i moderne kontorlokaler på Kronstad i Bergen. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver – research & analyse Aase Marie Stølås Jørgensen, tlf. 454 72 665.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke i vår jakt på den best kvalifiserte kandidaten.

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.