Seagarden søker en engasjert og motiverende produksjonssjef

Produksjonssjef Seagarden AS

Vi er i sterk vekst og satser offensivt på fremtiden. Vi søker derfor etter en produksjonssjef til å lede og videreutvikle produksjonen i Seagarden. Vil du være med på laget?

Som produksjonssjef er du ansvarlig for at hjulene går rundt i produksjonen. Du vil ha ansvar for 40 ansatte, og vi ser etter en produksjonssjef som har erfaring med å lede, motivere og inspirere ansatte. Du har gjerne bakgrunn/erfaring fra produksjonsbedrift, og  trivest med en hektisk hverdag. Produksjonssjefen inngår i bedriftens ledergruppe og rapporterer til daglig leder.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Personalansvar for skiftledere, linjeledere og produksjonsmedarbeidere
 • Sørge for at produksjonen leverer produkter til avtalt tid, kvalitet og kost
 • Ansvar for drift og sørge for at produksjonen etterlever HMS-krav, lov- og forskrifter og prosedyrer
 • Ansvar for skiftplaner, bemanning og timer
 • Oppfølging av sykefravær
 • Følge opp medarbeidere med tanke på kompetanse og videreutvikling
 • Gjennomføring av medarbeidersamtaler med de som jobber i produksjon
 • Rapportere status for aktiviteter i produksjon for å sikre korrekt produksjonsplan, rapporter og grunnlag for ledelsesbeslutninger.
 • Foreslå investeringer når nødvendig, med tanke på utstyr og anlegg, for sikring av effektiv produksjonsgjennomføring.
 • Delta i arbeidsgrupper innen kvalitet, HMS og andre relevante områder
 • Delta ved eksterne tilsyn og revisjoner

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere utdannelse  innen ledelse og personal er ønskelig
 • Høyere utdannelse innenfor mat eller prosessfag er ønskelig , men ikke et krav
 • Erfaring med personalansvar for større grupper, gjerne innen produksjon
 • God IT kompetanse  og har gjerne kunnskap om effektivisering av prosesser og metoder – f.eks relatert til utnyttelse av digitaliserte løsninger i et produksjonsmiljø
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Relasjonsbygger med gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å motivere og inspirere 
 • Tydelig og bestemt
 • Er positiv til endring, og ønsker å være med på videreutvikle selskapet
 • Løsningsorientert og trives med et høyt tempo


Selskapet har tatt en sterk posisjon i en fremtidsrettet bransje med stort fokus på bærekraft. Seagarden bruker restråstoffer fra fiskeindustrien og gjør dette om til høykvalitets produkter for humant konsum. Du vil bli del av et selskap som er i stor vekst, med et veldig godt arbeidsmiljø, høy trivsel og et sterkt fagmiljø. Arbeidssted er ved fabrikken på Husøy.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Espen Gismervik, telefon +47 912 49 465, rådgiver research Aase Marie Stølås Jørgensen +47 454 72 665, eller rådgiver research Marita Stakkestad Hanstveit, tlf. 452 53 909.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.  Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 22. november 2021 – søknader vurderes fortløpende.
Tiltredelse: Etter nærmere avtale.