Val videregående skole søker gårdsbestyrer/avdelingsleder landbruk

Gårdsbestyrer/ avdelingsleder landbruk Val skoler

Ønsker du en meningsfull jobb der du kan kombinere drift og utvikling av en gård med tilrettelegging for undervisning i landbruk? Lede et team av dyktige kolleger? Være en viktig bidragsyter inn i elevenes skolehverdag? Vi søker etter en teamleder som vil være med i videreutviklingen av Val skoler.

Val videregående skole har et høyt aktivitetsnivå innenfor landbruk. Vi har Vg2 og Vg3 landbruk, samt fordypning i landbruk på Vg1 naturbruk. Husdyrproduksjonene våre er storfe med melk og kjøtt, sau og ammegeit. Griseproduksjonen ble satt på vent rett før nyttår. En eventuell nysatsing på dette er under utredning, og vi ønsker ny gårdsbestyrer med i drøftingene. Skolen har moderne og oppdatert fjøs, verksted og utstyr. Eiendommen er på 4.200 dekar. Av dette brukes omtrent 750 dekar til fôrproduksjon. Totalt åtte personer med ulik bakgrunn har sitt hovedarbeid innenfor drift av gården og undervisning i landbruk. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Gårdsbestyreren leder driften av gården, både planlegging og det løpende arbeidet. Du utfører gårdsarbeidet i samarbeid med de andre i landbruksavdelingen samt lærere og elever på landbruksfag. Hovedhensikten med gårdsdriften er å legge til rette for god læring. Det er derfor avgjørende viktig med tett dialog med undervisningsavdelingen. 

Som avdelingsleder landbruk har du ansvaret for at avdelingen organiseres på en hensiktsmessig måte og fungerer effektivt, sunt og godt. Du har personalansvar for fire medarbeidere. Det ligger til stillingen å ha budsjett- og resultatansvar for avdelingen og sikre at arbeidet på gården og i avdelingen drives i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk. Rektor er din nærmeste leder.   

Andre arbeidsoppgaver: 

 • strategiarbeid for gården
 • bidra til kostnadseffektiv drift
 • HMS-arbeid
 • lede møter i egen avdeling
 • delta i møter for avdelingsledere
 • enkelte undervisningsoppdrag
 • ev. bidra til skolens forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 
 • delta i tilsynsordning og sosialpedagogisk arbeid i forbindelse med internatet

I stillingen som gårdsbestyrer må du regne med noe arbeid utenom ordinær arbeidstid, avhengig av sesong og aktivitet på gården. Det vil være lite helgearbeid sammenlignet med typisk gårdsdrift, men du regne med å ha bakvakt på kveldstid og helgevakt omkring hver fjerde uke. 

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha erfaring med gårdsdrift. Du bør helst ha landbruksutdanning fra høgskole eller universitet, men annen type landbruksutdanning i kombinasjon med erfaring med gårdsdrift kan kompensere for dette. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre bør du ha god kjennskap til én eller flere av produksjonene våre. Du må ha førerkort for traktor. 

Annet som vil bli vektlagt

 • gode lederegenskaper
 • sosiale egenskaper
 • personlig egnethet

Personlige egenskaper

Vi søker etter en lagspiller som er god til å motivere og få med seg andre. Du må trives sammen med folk og være glad i å bygge relasjoner. Videre må du like å få til ting, være strukturert og flink til å planlegge. Videre må du være løsningsorientert og ikke redd for å bidra ekstra når det trengs. 

Vi ser for oss at du  

 • kommuniserer enkelt og godt
 • er lærevillig
 • trives sammen med ungdommer

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Du må i arbeidsavtalen signere på at du har lest og gjort deg kjent med skolens verdidokument, og du bør kunne identifisere deg med verdigrunnlaget. Den som ansettes må kunne legge frem politiattest. 

Som gårdsbestyrer/avdelingleder landbruk på Val skoler vil du 

 • få interessante og utfordrende ansvarsområder
 • bli sentral i videreutviklingen av gården og skolen
 • bli del av et hyggelig kollegafellesskap
 • bo i en vekstkommune med trivelige folk
 • ha tilgang til vakker natur og mange muligheter for friluftsliv
 • få konkurransedyktige lønnsbetingelser og pensjonsforsikring i Statens pensjonskasse
 • få tilleggsgoder som ekstra personalforsikringer og rimelig mat i skolens kantine
 • kunne hjelp av arbeidsgiver til å finne bolig
 • ha tilgang til barnehage og grunnskole på skolens område

Lytt til Stillingspodden fra Knif Jobb hvor rektor og assisterende rektor forteller mer om stillingen og skolen. 

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb AS ved rådgiverne 

 • Marit Ecklo Brevik, tlf. 907 24 333
 • Tonje Lavik Hansen, tlf. 902 46 867
 • Marita Eltvik Hansen, tlf. 909 31 870

Du kan også kontakte Kjartan Åsebø, rektor på Val skoler, tlf. 979 76 075. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV i Webcruiter snarest. Husk å legge ved relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt, i den innledende fasen også overfor oss ved Val skoler dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: Mandag 20. mai – Søknader vurderes fortløpende.