Birkeland søker prosjektleder

Prosjektleder Birkeland AS

Birkeland er i god utvikling og vi ønsker derfor å styrke laget med en ny prosjektleder.

Som prosjektleder i Birkeland vil du få et helhetlig ansvar for utvalgte prosjekter fra A-til-Å. Du får en spennende og viktig lederjobb der du sammen med dyktige kollegaer og underleverandører skal lede prosjektene trygt i mål. 

Vi er pålitelige, kompetente og lokale – bli med på vårt team bestående av dyktige og engasjerte ansatte som hver dag jobber sammen for å overgå forventningene til våre kunder. 

ANSVAR OG OPPGAVER: 

 • Teknisk, tidsmessig og økonomisk oppfølging av prosjekter fra byggestart til overlevering til oppdragsgiver
 • Overordnet driftsansvar og HMS- og byggherreansvar for egne prosjekter
 • Inngå avtaler med underentreprenører og styre prosjektet
 • Ansvar for fakturering for egne prosjekter
 • Kontinuerlig evaluere prosjekter sammen med anleggssjef
 • Tett samarbeid med oppdragsgivere, involverte konsulenter, offentlige instanser og myndigheter 
 • Holde seg oppdatert i forhold til bedriftsinterne krav, relevante lover, forskrifter, standarder, kontraktkrav og gjeldende industripraksis. Planlegge, gjennomføre, følge opp og rapportere aktiviteter og forhold i henhold til lover og regler  m.v. 
 • Følge opp at søknad om ansvarsrett blir sendt ansvarlig søker og nødvendige søknader til offentlige myndigheter blir sendt og at tillatelser/godkjenninger blir mottatt og fulgt opp

DIN PROFIL: 

 • Faglig tyngde og ledererfaring: Relevant utdanning og bred praktisk arbeidserfaring innen anlegg og entreprenørvirksomhet. Noe ledererfaring er en fordel, men det avgjørende er at du liker å lede.   
 • Kontraktering: Du har erfaring med kontraktering av underleverandører. 
 • God økonomiforståelse
 • Kvalitet: Du har høy bevissthet omkring HMS og kvalitetsarbeid
 • Lærevillig: Du følger utviklingen, holder deg oppdatert i faget og har lett for å lære deg nye digitale verktøy. 
 • Personlige egenskaper: Du er kundeorientert med en god forretningsforståelse. Du er resultatorientert med gode evner til å planlegge. Du er en tydelig og god kommunikator.
 • Språk: Gode språkferdigheter i norsk, så vel skriftlig som muntlig.

VI TILBYR: 

 • Trygg og robust. Vi er en lokalt forankret aktør og har en solid partner i Stangeland Gruppen i ryggen. Som selskap  har vi gjennom hardt og langsiktig arbeid bygd opp en virksomhet med en årsomsetning på om lag 180 MNOK i 2021 og en betydelig ordrereserve. 
 • Et hyggelig og utviklingsorientert miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag.
 • Gode ordninger. Birkeland AS  investerer i egne ansatte og tilbyr bl.a. gode forsikring- og pensjonsordninger samt firmabil.

Vi holder til i moderne kontorlokaler i Ekrene Næringspark, kun 12 minutter fra Haugesund sentrum. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Espen Gismervik, tlf. 912 49 465, eller rådgiver – research & analyse Fredrik Abrahamsen Deilkås, tlf. 984 72 541. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.