Frikirken søker leder for menighetsutvikling

Leder for menighetsutvikling Frikirken

Ønsker du en viktig og spennende jobb der du kan lede arbeidet med menighetsutvikling i Frikirken? 

Leder for menighetsutvikling på Frikirkens hovedkontor leder menighetsteamet bestående av ti engasjerte og dyktige medarbeidere med ansvar for oppfølging av og støtte til Frikirkens 81 menigheter i Norge. Det er en sentral oppgave for hovedkontoret å hjelpe og utruste menighetene til vekst og utvikling. Arbeidet skjer i tett samarbeid med FriBU (Frikirkens barn og unge). 

Frikirken ønsker å være nytenkende og kreativ i møte med fremtidens menighetsarbeid. Vi ser derfor etter deg som kan få frem ideer, gi retning og sikre gjennomføring.  

Vi tror det er viktig at du er en relasjonell leder med gode samarbeidsevner og et sterkt engasjement for Frikirken og menighetsutvikling. Du er en lagspiller som får med deg folk – og evner å bygge bro, inspirere og skape begeistring.  

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Lede menighetsteamets arbeid på en mål- og fremtidsrettet måte, med særlig fokus på: 
  • Støtte til Frikirkens menigheter med utgangspunkt i kirkesamfunnets mål og strategier
  • Initiere og følge opp nasjonale prosjekter med utgangspunkt i Frikirkens målplan
  • Samarbeide tett med de andre teamene på hovedkontoret og FriBU
  • Bidra faglig, sosialt og åndelig inn i kollegafellesskapet på hovedkontoret
 • Personalansvar for fast ansatte og prosjektstillinger i menighetsteamet
 • Budsjett- og økonomiansvar for teamet
 • Gå foran som et godt eksempel i det daglige operative arbeidet 
 • Bidra aktivt i lederteamet ved hovedkontoret 
 • Sørge for god samhandling med hele kirkesamfunnet

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Teologisk real- og formalkompetanse 
 • Hode og hjerte i Frikirken 
 • Erfaring som pastor eller leder i Frikirken er en fordel
 • Klare tanker om utvikling og fornyelse av menighetene inn i fremtiden
 • Forståelse for samspillet i en frivillig organisasjon 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
 • God digital kompetanse og forståelse

PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Et ønske om å gjøre en forskjell 
 • Serviceorientert lagspiller 
 • God på relasjonsbygging og involvering
 • Opptatt av resultater og kvalitet 
 • Godt og stabilt humør 
 • God til å planlegge og finne løsninger  
 • Du ser nye muligheter
 • Du etablerer tillit og oppnår innflytelse hos andre

VI TILBYR: 

 • En viktig lederjobb i et kirkesamfunn som jobber for å bygge åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og med sterk tro på fremtiden
 • Lønn og vilkår i henhold til Frikirkens lønnsavtale 

Arbeidssted er med utgangspunkt i vårt kontor i Oslo sentrum. Det kan åpnes opp for andre og mer fleksible løsninger. En god del reisevirksomhet i Norge må påregnes. 

Søkere må identifisere seg med Frikirkens teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i Frikirkens grunndokumenter

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy,  tlf. 411 02 200, eller researcher Ida Eide, tlf. 993 68 003.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 11. august – søknader vurderes fortløpende.