Innlegg i kategorien Team Hamnøy

HAMNØY ansetter Stian Helgeland som ny hodejeger

Stian Helgeland (30) tiltrer i mars som ny rådgiver / hodejeger i HAMNØY. Helgeland har bred og god erfaring innen rekruttering og rådgivning. Han er bosatt i Haugesund.

Stian Helgeland sier i en kommentar at han ser frem til å bli en del av det sterke fagmiljøet i HAMNØY.

– For meg er service og integritet viktig, og at kunder og kandidater alltid står i fokus. Grundige rekrutteringsprosesser er avgjørende for utviklingen til enhver virksomhet. HAMNØYs fokus på kvalitet og genuine engasjement for kundene er noe jeg ønsker å ta del i. Nå gleder jeg meg til å bidra til å gjennomføre gode prosesser og lede ansettelsesprosesser trygt i mål, sier Helgeland.

Helgeland har rekrutteringserfaring fra Adecco i Bergen. Han har arbeidet med rådgivning og salg i Capa Kinoreklame og FK Haugesund. Helgeland kommer nå fra stillingen som veileder i NAV Tysvær. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI med Bachelor i administrasjon og økonomi med fordypning i HR.

Jan Tore Hamnøy sier i en kommentar at HAMNØY opplever god vekst både i antall oppdrag, kunder og kandidater. Vi er takknemlig for tilliten vi får i markedet – og ser frem til å arbeide hardt videre for våre kunder.

– Når vi nå styrker teamet med en ny rådgiver / hodejeger har vi vektlagt å ansette en person som har en god kombinasjon av erfaring, motivasjon og rette personlige egenskaper som skal til for å lykkes som rådgiver i HAMNØY. Vi tror at Stian Helgeland vil bli en verdsatt rådgiver hos våre kunder.

– Helgeland vil tilføre vårt team ny kompetanse og kapasitet – og vil styrke vår fleksibilitet og effektivitet. Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med å hjelpe våre kunder over hele Norge trygt i mål med avgjørende ansettelser, avslutter Jan Tore Hamnøy.

Etter ansettelsen av Helgeland består team HAMNØY av totalt seks medarbeidere: fem rådgivere / hodejegere og en researcher / markedsfører. Fra vår base i Haugesundregionen hjelper vi kunder over hele Norge. Våre verdier er diskré, fleksibel, effektiv og kompetent.

– Vi deler våre julefavoritter

Det nærmer seg julehøytiden – og jul og musikk hører sammen. Vi har derfor satt opp en spilleliste med våre julefavoritter i Spotify. Kanskje du finner deg en ny favorittlåt?  

Trenger du rekrutteringshjelp?

Det er adventstid og dermed høysesong for budsjettarbeid og strategiprosesser. Det er tid for å iverksette tiltak og nye planer: Hva tror dere om 2019? Hvilken risikoprofil legger dere opp til i budsjettet? Skal dere høste eller skal dere vokse?

Team Hamnøy

Uavhengig av strategi er det nødvendig å ha rett person på rett plass. Rekruttering med kvalitet krever god planlegging. Vi i HAMNØY står klar for å snu oss raskt rundt for for din virksomhet. 

Noen ganger kommer et rekrutteringsbehov brått på. Noen ganger er det et resultat av planlegging og nye initiativ. Uavhengig av behov tar en god prosess tid. Erfaringsmessig vil en effektiv og grundig rekrutteringsprosess kunne ta 4,5 til 5 måneder fra start til oppstart for din nye medarbeider.

Vi i HAMNØY hjelper deg med rekrutt­ering av topp­ledere, mellom­ledere og nøkkel- og fag­personer. Vi har mange forskjellige kunder – og arbeider både for store konsern og nyetablerte virksomheter. Vi er vant til å sette oss raskt inn i våre kunders kultur, verdier og egenart. Vi har mer enn 80 kunder på vår kunde­liste – og fra vår base i Haugesundregionen har vi hele Norge som vår arbeidsplass. Våre kunder be­finner seg pri­mært i Haugesund-regionen, på Vest­landet og i Oslo-området. Vi hjelper våre kunder med rekrutt­erings­prosesser både i Norge og internasjonalt. Vår mål­setning er å bli din sam­tale­partner og strategiske råd­giver i arbeidet med å for­bedre og ut­vikle din organisasjon.

Vi i HAMNØY leverer pro­sesser og råd­givning av høy kvalitet. Treff­sikker rekrutt­ering er av av­gjørende be­tydning for frem­tiden til en­hver organisa­sjon. Vi hjelper deg som leder til å tenke hel­het­lig og stra­tegisk – og vi hjelper deg med å finne frem til den som kan bli den dyktigste i stillingen.

Er det kanskje tid for å styrke salgsavdelingen? Har dere god nok leveransekapasitet?  Har din virksomhet rett ledelse inn i fremtiden?

Vi er så vidt i gang med desember måned. Tiden frem til jule- og nyttårshelgen er hektisk for de fleste. Dersom du planlegger å gjennomføre en ansettelse i januar haster det å komme i gang med planleggingen. Normalt vil det med tre måneders oppsigelsestid bety oppstart i mai 2019.

Trenger du rekrutteringshjelp? Vi står klar for å snu oss raskt rundt for din virksomhet.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst via vår chat som du finner nede til høyre i skjermbildet. Ta gjerne kontakt med Jan Tore Hamnøy på tlf. 41 10 22 00 eller e-post jth@hamnoy.no.

Vi snakkes!

To nye sertifiseringer i Hogan-personlighetstester

Rådgiver / hodejeger Tuva Kvalevaag Simensen og researcher / markedsfører Bjørg Hildrum Saltveit har nå oppnådd sertifiseringer i HOGAN-personlighetstester.

EN DEL AV UTVELGELSESPROSESSEN

I rekrutteringsprosessen jobber vi i HAMNØY alltid ut i fra en stillingsprofil som definerer ønskede krav til kvalifikasjoner, erfaringer og personlige egenskaper. Vi er alle forskjellige og hvorvidt egenskapene våre er en styrke eller utfordring i en type stilling eller ulike arbeidssituasjoner avhenger av hvilke krav som stilles til stillingen.

HAMNØY bruker HOGAN Assessment Systems (HAS) til testing av personlighet, identifisering av viktige verdi- og motivasjonsdrivere, og utvikling og risikoatferd. Det interessante med HOGAN er at den ikke tar utgangspunkt i den du selv opplever at du er, men hvordan du oppleves av andre.

Avsporingstendenser i forhold personligheten din, og atferd som negativt påvirker dine prestasjoner eller andres opplevelse av deg i stressende situasjoner, er også viktige å identifisere – og særlig i ledende stillinger med resultat- og personalansvar.

Rekrutteringsprosesser krever omfattende behovsanalyse og grundighet i vurderingene. Personlighetstesting gir ingen garanti for riktig rekruttering, men brukt i sammenheng med grundig prosess og metodikk øker man sannsynligheten for å ansette en kandidat som kan levere til forventningene og kravene som stilles til stillingen.

Alle våre ansatte per dags dato er nå sertifisert i Hogan Assessment System (HAS)
Dersom du har et spørsmål til oss, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, eller kontakte en av oss i team HAMNØY:

Rådgiver / hodejeger, Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Rådgiver / hodejeger, Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Rådgiver / hodejeger, Pål Christian Meyer, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no

Rådgiver / hodejeger, Tuva Kvalevaag Simensen, tlf. 476 54 882, tks@hamnoy.no

Researcher / markedsfører, Bjørg Hildrum Saltveit, tlf. 907 37 254, bhs@hamnoy.no

Hva koster en feilansettelse?

Å ansette en ny medarbeider er en stor investering og en viktig beslutning for enhver organisasjon. Å ansette feil person koster mye tid og penger. Hvordan jobber din virksomhet med rekruttering?

Hva en feilansettelse koster kommer an på hvilke type stilling det gjelder. En feilansettelse blir som oftest en ond sirkel i enhver organisasjon:

Feilansettelse - ond sirkel

Ledere bruker ofte mye energi og tid på å få ikke-fungerende medarbeidere til å levere og lykkes. Møter, oppfølgingsrutiner og negativ energi. I noen tilfeller kan en feilansettelse svekke en hel avdeling eller organisasjon betydelig.

Vi vet at forskjellen mellom en leder som fungerer godt og en leder som ikke leverer kan utgjøre et være eller ikke være for en virksomhet. En dyktig og driftig selger kan utgjøre betydelig forskjell i en virksomhets topp- og bunnlinje. En prosjektleder uten styring kan krasje ett prosjekt og påføre negativt omdømme og økonomisk tap. Vi mener at det er relevant å alltid legge til grunn at en feilansettelse medfører store kostnader uansett hvilken stilling det gjelder, men at kostnadene og konsekvensene øker avhengig av ansvaret i stillingen.

Det er rimelig å legge til grunn at en feilansettelse i snitt koster en årslønn. Noen ganger langt mer. En årslønn varierer naturlig fra stilling til stilling. På ledernivå benyttes det i noen tilfeller etterlønnsløsninger for å komme frem til frivillige sluttavtaler.

Å rekruttere inn ny kompetanse og kapasitet representerer en ny mulighet for enhver organisasjon. Vi i HAMNØY arbeider hver dag for å hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende prosesser. Å investere i en profesjonell rekrutteringsprosess er en god investering: du øker sannsynligheten for å ansette rett person og reduserer sannsynlighet for en feilansettelse.

Som rådgiver leder vi rekrutteringsarbeidet fra A-til-Å og vi sørger for topp kvalitet i all ledd. Våre prosesser kan deles opp i følgende faser:

  • Innledende fase (jobbanalyse og planlegging av prosessen)
  • Markedsføring og aktivt søk
  • Utvelgelse
  • Ansettelse og oppstart

Alle deler av en rekrutteringsprosess er vesentlig for å komme frem til et best mulig sluttresultat. For å vite hvilke personer som vi ønsker å nå gjennom annonser og søk må vi definere en klar stillingsprofil. For å få høyest mulig kvalitet på søkerne er det nødvendig og avgjørende å kombinere gjennomtenkt og målrettet markedsføring med aktivt søk og kontaktarbeid. For å klare å selge inn en stilling og arbeidsgiver på en troverdig og god måte må vi ha god kunnskap om oppdragsgiveren og stillingen. Å motivere en person til å bli med inn i en prosess krever engasjement, teft, tid og tillit. I utvelgelsesfasen arbeider vi strukturert og målrettet – og benytter nøye utvalgte testeverktøy og treffsikre metoder for å finsikte kandidatene.

Dersom din virksomhet planlegger å gjennomføre en eller flere ansettelser står vi godt rustet til å hjelpe dere trygt i hamn. En investering i en profesjonell rekrutteringsprosess fra HAMNØY øker sannsynligheten for at du får ansatt den beste kandidaten i stillingen.

Dersom du har et rekrutteringsbehov, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen. Du kan også kontakte Jan Tore Hamnøy på tlf. 41 10 22 00 eller e-post jth@hamnoy.no. Vi snur oss alltid raskt rundt for våre kunder.

Tuva Kvalevaag Simensen har gjennomført sertifisering i Matrigma

Rådgiver / hodejeger Tuva Kvalevaag Simensen har som den femte i team HAMNØY nå blitt sertifisert i Assessio sin evnetest Matrigma.

Som sertifisert kan man sette opp tester av kandidater og tolke resultater, i tillegg til at man har en god forståelse for bakgrunn og betydning av denne typen testing. Å utvide kompetansen på tvers av teamet gjør oss enda mer fleksible og robuste i rekrutteringsarbeidet.

Les: Vi i HAMNØY anbefaler alltid bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene.

Matrigma brukes for å kartlegge kandidatenes problemløsnings- og resonneringskapasitet, og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller.

Matrigma er utviklet av Assessio, og er en av deres tester som har blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden og er DNV-GL sertifisert.

Kilde: Assessio.no

Bli kjent med menneskene i HAMNØY: Tuva Kvalevaag Simensen

Tuva Kvalevaag Simensen (31) startet i HAMNØY 1. oktober, og har allerede gitt oss et solid og godt inntrykk i sin nye rolle som rådgiver / hodejeger. Vi gleder oss til å jobbe videre med Tuva. Bli litt bedre kjent med henne du også:

FOTO: Motiejus Kurmis

Beskriv deg selv med 3 ord?

Vennlig, kreativ, snill.

Hva ville du bli når du var liten?

Først ville jeg bli fotballspiller og øvde timesvis hver dag med storebror og guttene i gata. Etterhvert endret jeg retning og hadde et ønske om å bli hjelpearbeider i en veldedig organisasjon.

Oppvekst og bosted?

Jeg er født og oppvokst i Haugesund, på Solvang – som kanskje er en av de beste bydelene i by’n?

Livssituasjon?

Jeg har to små barn i alderen to og fire år, og er samboer med Geir Haraldseide. Vi valgte å flytte hjem fra Oslo til Haugesund etter endt permisjon med yngstemann, for å få mer plass og komme nærmere familie. Vi pusset derfor opp et 70-tallshus på Solvang, og har fått drømmehuset vårt i hjembyen.

Hva gjør du utenom arbeidstid?

Når jeg ikke er på jobb er det familien jeg tilbringer mesteparten av tiden min med. Da går det i sykling, klatring, fotball, turer, kafé-besøk, og lek i  hagen. Vi er heldig som har et stort nettverk med venner som har barn i samme alder som vi er mye med.

Videre er jeg selvlært hobbymusiker som skriver egne låter og opptrer når anledningen byr seg. Jeg spiller også i et band som heter Milieu. Vi møtes hver søndag for å jobbe med sanger som vi skal ta med ut på innspilling i gamle forlatte bygninger med sjelden akustikk – i skikkelig urban exploring-ånd.

Utdannelse og arbeidserfaring?

Etter videregående flyttet jeg til Bergen for å studere og tok et årsstudium i psykologi. Dro så til Nicaragua for å lære litt spansk. Etter dette tok jeg en Bachelor i markedsføring og deretter en Mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI.

Etter endte studier startet jeg som konsulent i et internasjonalt HR konsulentselskap, hvor jeg jobbet med utvikling og opplæring av arbeidspsykologiske tester. Her holdt jeg kurs i intervjuteknikk, utvelgelse, testmetodikk og jobbet med utvikling av ansatte.  

Etterhvert fikk jeg jobb som rekruttering-, employer branding – og traineeansvarlig i på hovedkontoret til Caverion i Oslo. En spennende jobb i et stort konsern med nesten 3000 ansatte i Norge. Her fikk jeg god erfaring innen tekniske fag (elektro, rør, ventilasjon osv), og veien ble derfor kort til Helgevold Gruppen da vi flyttet til Haugesund. Jeg jobbet som markedsansvarlig i Helgevold i 1,5 år før jeg fikk muligheten til å starte  i Hamnøy som rådgiver / hodejeger.

Hvorfor valgte du rekrutteringsbransjen?

Rekruttering er et av de mest spennende områdene du kan jobbe med  innen HR, mener jeg. Du kommer tett innpå mennesker og må hele tiden sette deg inn i menneskers adferd. Det er også utrolig positivt å jobbe med å få koble riktig person til riktig jobb – det gir en god følelse. Man er tross alt på jobb store deler av dagen, det er derfor så utrolig viktig at ansatte trives. Ansatte som trives presterer også mye bedre, og derfor er rekruttering en så utrolig viktig for bedrifter og organisasjoner.

Som mennesker har vi en utrolig god evne til å forenkle vår oppfattelse av situasjoner, og vi tar noen snarveier i måten vi beslutter på. I viktige beslutninger som rekruttering er det viktig å være bevisst på disse “snarveiene” for de kan i mange tilfeller være en feilkilde som ender med en feilrekruttering. Noe som er særdeles kostbart. Å hjelpe bedrifter med å gjennomføre informerte, valide, og reliable rekrutteringsprosesser er noe som engasjerer meg.

Hva er det kjekkeste med å være rådgiver/rekrutterer?

Det må være at du treffer så mange spennende mennesker fra ulike bransjer, bedrifter, studier, med annen erfaringer og kompetanse enn deg selv. Det lærer man mye av.

Det er også en svært variert hverdag, med mange baller i luften, og til tider høyt tempo. Det er gøy.

Hvor ser du for deg Hamnøy om 5 år?

Da er nok Hamnøy et selskap som har fortsatt den gode veksten, med flere dyktige ansatte, flere lokasjoner, og enda flere tjenester på markedet.

Videre vil jeg tro at Hamnøy er lengst fremme med nytenkende, forskningsbaserte, og digitaliserte utvelgelsesmetoder som effektiviserer rekrutteringsprosessen og som engasjerer kandidatene i enda større grad. Hamnøy er allerede langt fremme med digitaliseringen og har utarbeidet gode prosesser for effektive og gode seleksjonsprosesser, noe jeg er sikker på vi vil fortsette med.

Livsmotto?

Møte folk med vennlighet og respekt – det kommer man langt med.

Bjørg Hildrum Saltveit har gjennomført sertifisering i Matrigma

Researcher / markedsfører Bjørg Hildrum Saltveit er den fjerde personen i team HAMNØY som har gjennomført sertifisering i Assessio sin evnetest Matrigma.

Som sertifisert kan man sette opp tester av kandidater og tolke resultater, i tillegg til at man har en god forståelse for bakgrunn og betydning av denne typen testing. Å utvide kompetansen på tvers av teamet gjør oss enda mer fleksible og robuste i rekrutteringsarbeidet.

Les: Vi i HAMNØY anbefaler alltid bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene.

Matrigma brukes for å kartlegge kandidatenes problemløsnings- og resonneringskapasitet, og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller.

Matrigma er utviklet av Assessio, og er en av deres tester som har blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden og er DNV-GL sertifisert.

Kilde: Assessio.no

Bli kjent med menneskene i HAMNØY: Morten Odland Amundsen

Morten Odland Amundsen(25) begynte som praktikant hos oss i sommer, og har nå fortsatt i en prosjektstilling som researcher. Han har kommet godt inn i rollen, og søker daglig opp spennende kandidater til våre oppdrag. Vi er veldig glade for å ha Morten med på laget. Bli litt kjent med han du også:

Beskriv deg selv med 3 ord?

Lagspiller, nysgjerrig, ambisiøs.

Hva ville du bli når du var liten?

Jeg har hatt mange ønsker om hva jeg ville bli. Som mange andre små barn var brannmann, helikopterpilot og snekker de største. Etter hvert som alderen økte forsvant ikke drømmen om å bli enten brannmann eller helikopterpilot. I førstegangstjenesten ble jeg røykdykker og fikk en smakebit av den tilværelsen. Dette var en svært spennende tid som ga mange inntrykk. Samtidig var jeg med på opptak til å bli pilot, men røk dessverre ut av utvelgelsen. Under denne tiden fant jeg ut at jeg ønsket å jobbe med mennesker, men med en retning mot teknologi og andre nyvinninger. Derfor valgte jeg ingeniør-studiet som ga meg muligheten til å opprettholde min nysgjerrighet, være kreativ og også jobbe med mennesker.

Oppvekst og bosted?

Jeg er født og oppvokst i Haugesund. Jeg reiste til Madla og deretter til Rygge under min tid i luftforsvaret. Deretter gikk veien videre til Bergen hvor jeg startet å studere til å bli produksjonsingeniør ved Høgskolen i Bergen. Etter 3 år i Bergen gikk veien videre nordover mot Trondheim, hvor jeg opparbeidet meg en MSc innen Innkjøp og Supply Chain Management ved NTNU Gløshaugen. Per dags dato er jeg bosatt i Haugesund, men ønsker også å få erfart det storbylivet Oslo har å tilby.

Hva gjør du utenom arbeidstid?

Jeg er en aktiv person og liker at det skjer ting til enhver tid. Jeg har stor interesse for fotball og har blant annet spilt for SK Vard i flere år. Om vinteren er jeg veldig glad i stå på ski med mine nærmeste. Toppturer i lokale fjellmiljø og en generell utnyttelse av naturen er noe jeg setter pris på. Om sommeren har jeg stor interesse for fisking og har i det siste året fått øynene opp for golf. Ellers liker jeg å holde meg i aktivitet på daglig basis gjennom styrketrening.

Utdannelse og arbeidserfaring?

Jeg har en bachelorgrad i Produksjonsteknikk som jeg bygget på og tok en mastergrad innen Innkjøp og Supply Chain Management. Masteren er en av to retninger fra en internasjonal linje ved navn Global Manufacturing Management.

Min arbeidserfaring er variert. Jeg har jobbet som montør av kontormøbler, vært SFO- og barnehageassistent, samt dokumentasjonsansvarlig og tannlegeassistent.

Hva er det kjekkeste med å være researcher?

Som researcher får jeg et godt innblikk i mange ulike industrier og bedrifter lokalisert i hele Norge. Det er spennende å kunne være delaktig i et voksende gründerselskap hvor man får mye ansvar fra begynnelsen av. Slikt ansvar har gitt meg en bratt læringskurve hvor jeg har opparbeidet meg erfaring innen analyse, salg og kunder.

Hvor ser du for deg Hamnøy om 5 år?

HAMNØY har hatt en god vekst de siste årene med en voksende kundeportefølje. Hvis denne veksten fortsetter vil jeg si at om 5 år vil HAMNØY være i en sterk posisjon i Norges rekrutteringsmarked. De vil ha en markedsledende posisjon på Vestlandet ved å fortsette å levere høy kvalitet i tråd med deres verdier: profesjonalitet, kompetanse, respekt og diskresjon.

Livsmotto?

Uten å bli for klisjé, men jeg har ett “motto” i bakhodet. Det er at man må gjøre det beste ut av det man har. Dette gjør at jeg kan fokusere på meg selv og min egen fremgang fremfor å fokusere på andre og deres suksesser.

HAMNØY styrker laget til høstjakten og engasjerer Morten Amundsen som ny researcher

Haugesunderen Morten Odland Amundsen (25) har de siste ukene arbeidet hos oss som sommerpraktikant. På grunn av god aktivitet har vi valgt å engasjere Amundsen videre som researcher ut året. I juni ble han ferdig utdannet ved NTNU i Trondheim med en internasjonal master innen innkjøps- og logistikkledelse.

Morten Odland Amundsen

Morten O. Amundsen sier i en kommentar at han ser frem til å fortsette jakten på gode kandidater til HAMNØY.
– Jeg synes bransjen er spennende. Å bidra til gode ansettelser er avgjørende og viktig for utviklingen til alle organisasjoner. Jeg har latt meg imponere over hva HAMNØY har fått til på relativt kort tid og gleder meg til å  få være en del av teamet også i høst, avslutter Amundsen.

Jan Tore Hamnøy sier i en kommentar at HAMNØY opplever god vekst både i antall oppdrag, kunder og kandidater.
– Vi er takknemlig for tilliten vi får i markedet – og ser frem til å arbeide hardt videre for våre kunder. Vi er glad for at vi har fått en ekstra ressurs som Morten med på laget – noe som gir oss enda mer dedikert research-kapasitet.

Engasjementet av Amundsen som researcher skjer akkurat ett år etter at Bjørg Hildrum Saltveit ble ansatt som vår første researcher.

Team HAMNØY vil dermed fra oktober og ut året bestå av seks medarbeidere:

Vi er godt rustet for en aktiv og spennende høst – og ser frem til å lande gode ansettelser for eksisterende og nye kunder.