Innlegg i kategorien Team Hamnøy

– Sommeren er høysesong for ansettelser

I HAMNØY jobber vi alltid som besatt for våre kunder. Også om sommeren. Sommeren er høysesong for ansettelser. Det er ofte mye som skal på plass før ledere tar sommerfri. Ikke la din neste rekrutteringsprosess bli preget av hastverksarbeid. God rekruttering krever tid, kompetanse og god planlegging. Vårt rekrutteringsteam står klar til å hjelpe deg.

Seks av ni ansatte i HAMNØY. Fra venstre: Maria, Espen, Jan Tore, Lisa, Aase Marie og Daniel.

Rekruttering krever planlegging og en god prosess. Dersom en person blir ansatt i august med gyldig oppsigelse fra 1. september, og kandidaten har tre måneders oppsigelsestid, vil det vanligvis bety oppstart i den nye stillingen 1. desember. En rekruttering tar ofte omkring fem måneder fra start til oppstart for den nyansatte. Dersom du har en målsetning om å få på plass en ny person mot slutten av året eller starten av neste år anbefaler vi å starte forberedelsene av prosessen nå. Deretter går vi i gang med annonsering og aktivt søk i markedet med målsetning om å bringe ansettelsen trygt i hamn så effektivt som mulig.

I HAMNØY har vi god utvikling i kunder og oppdrag – og vi er takknemlig for all tilliten vi får hos kunder og kandidater. Vi har daglig kontakt med interessante personer for fremtidige stillinger over hele Norge.

Hos oss arbeider vi i team i hver ansettelse – en researcher og en rådgiver / prosjektleder. Dette gjør oss mer fleksible og effektive – og bidrar til mer kvalitet og kapasitet i hver enkelt ansettelse. Aktivt søk for oss handler blant annet om å treffe rett målgruppe både med god visuell presentasjon, godt språk, tydelig innhold og segmentering i digitale kanaler kombinert med målrettet aktivt søk og kompetent hodejakt ute i markedet. Gjennom vårt omfattende samarbeid med Linkedin Recruiter Professional har vi blant annet full tilgang til all data på Linkedin. Vi arbeider systematisk med søk og arbeider hele tiden for å bli stadig dyktigere i vårt arbeid – alt for å sikre best mulig kvalitet til deg som kunde.

Vi i HAMNØY har satset på å bygge opp digital markedsføringskompetanse på stillingsannonsering. Vår markedsføringsekspert har en unik krysskompetanse innen rekruttering / arbeidspsykologi og digital markedsføring. I sum bidrar dette til at vi kan gi kompetente og gode råd når stillingsannonser skal treffe rett målgruppe og bidra til å konvertere søkere og varme opp potensielle søkere.

Vårt rekrutteringsteam består i dag av åtte ansatte. Vi har også ansatt en ny rådgiver som starter hos oss fra september. Vi fortsetter dermed å gradvis bygge og utvikle vårt rekrutteringslag med ambisjon om å bli enda dyktigere til å lede ansettelser trygt i mål både for nye og eksisterende kunder.

Alltid tilgjengelig

Dersom dere planlegger å gjennomføre én eller flere ansettelser står vi godt rustet til å hjelpe dere trygt i hamn. Dersom du ønsker å få trygt i hamn en ny ansettelse nå i sommer haster det å komme i gang.  Å investere i en profesjonell rekrutteringsprosess fra HAMNØY øker sannsynligheten for at du får ansatt den beste kandidaten i stillingen.

Les gjerne om noen av våre kunder, kundetilfredshet og utsagn fra noen av våre kunder.

Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder. Ta kontakt og opplev det selv.

Dersom du har et spørsmål til oss, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, sende en e-post til hei@hamnoy.no, eller ringe daglig leder Jan Tore Hamnøy på tlf. 411 02 200, eller ass. daglig leder Maria Clementina Barrera-Stenersen på tlf. 900 90 137.

Julehilsen fra oss i HAMNØY

Nå som julen snart ringes inn, har vi i HAMNØY lyst til å dele noen tanker, musikk og takknemlighet for alt vi har fått til sammen i året som ligger bak.

Vi i HAMNØY har klart oss godt gjennom pandemien, og vi er imponert over omstillingsevnen til både kunder, samarbeidspartnere og kandidater.

Vi  er svært takknemlig for alle vi har delt arbeidsliv med i 2020 – og all tilliten vi har fått fra kunder, samarbeidspartnere og mer enn 4.000 kandidater.

Å jobbe med mennesker er meningsfullt og inspirerende. Jobben er viktig for oss, og vi kjenner oss privilegerte som får jobbe med noe som betyr så mye for den enkelte. 

Vi håper at julen blir en tid der du og dine nærmeste får rolige dager med rom til ettertanke og tid til hverandre.  Eva Weel Skram har delt en låt om nettopp det:

FALLE TIL RO

 

Kanskje
ser du ei stjerne
som flyg imot det blå
du spør meg
spør kva eg ønske
og kva eg håpa på
med den enklaste tru
finne fred, eg og du

så kanskje vil jula gi
ennå litt meire tid
tid til å sjå
alt som vi streva med
enn om vi trenge det
sjå heile verda falle til ro
kanskje det e det som vi trenge no

Korleis
helde vi varmen
når allting e så kaldt
kveldar
stille og mørke
og snø som ligg over alt
over året som gjekk
gøymer dagane vekk

så kanskje vil jula gi
ennå litt meire tid
tid til å sjå
alt som vi streva med
enn om vi trenge det
sjå heile verda falle til ro
kanskje det e det som vi trenge no

Vårt største ønske er at alle skal få oppleve en trygg og varm jul med smil, latter og glede mens vi knekker nøtter og kviss – og deler ekte liv med dine nærmeste.

Istedenfor firmagaver har vi i år valgt å gi et bidrag på kr 10.000 til Leger Uten Grenser sitt arbeid med å gi livreddende vaksiner.

Da gjenstår det bare å si god jul, godt nyttår og tusen takk for samarbeidet i 2020. La oss dele arbeidsliv også neste år. 

Jul og musikk hører sammen. Vårt team har derfor satt opp en playlist i Spotify med våre julefavoritter. Kanskje du finner deg en ny favorittlåt?

Vi ringes!

 

 

 

 

 

Positiv utvikling i arbeidsmarkedet

NAV Rogaland meldte denne uken en vedvarende nedgang i arbeidsledigheten i Rogaland og resten av landet. Samtidig opplever vi i HAMNØY en økende etterspørsel etter arbeidskraft, spesielt innenfor IT.

Siden september har arbeidsledigheten i Rogaland gått ned fra 3,8 til 3,6 prosent. Totalt for hele landet har ledigheten gått ned fra 3,8 til 3,4 prosent. I Hamnøy er vi glade for den positive utviklingen, og har tro på at den vil fortsette i tiden framover.

økende etterspørsel

Vi har i høst opplevd en positiv utvikling i etterspørsel etter arbeidskraft, og jobber for tiden med mange spennende stillinger. Spesielt kampen om IT-kompetanse oppleves like stor og intens som tidligere.

– Dette skyldes nok mye at kompetansen er ettertraktet i alle typer bransjer. Inntoget av IoT og digitalisering har økt etterspørselen. I Hamnøy ser vi at det er liten endring i antall stillinger innen IT, og har i høst rekruttert mange med denne kompetansen, sier rådgiver Tuva Kvalevaag Simensen.

Per dags dato har vi 15 ledige stillinger.

Også ny statistikk fra Finn.no viser at samtidig som mange fortsatt søker etter jobb så har det vært en positiv utvikling i antall ledige stillinger.

– Etter en moderat start på august, har utviklingen tatt seg opp. Antall utlyste stillinger økte med nesten 13 prosent fra august til september. Dette er en god indikasjon på at bedriftene ser lysere på fremtiden og har et økt behov for arbeidskraft, sier Jobbanalytiker i FINN jobb, Christopher Ringvold, til Finn.no.

Kort vei mellom effektiv og destruktiv ledelse

Av: Tuva Kvalevaag Simensen

Pandemien tok pusten fra mange ledere og ansatte i vår. Når beslutningen kom om å stenge barnehager, skoler og arbeidsplasser ble teppet revet bort under beina våre. Hvordan håndtere en usikkerhet som ikke bare inntreffer økonomien, slik som finanskrisen gjorde i 2008, men også en mangefasettert krise som rammet oss på alle plan. På jobb, hjemme, vår helse, våre fremtidsutsikter, som innskrenker våre liv og endrer måten vi lever sammen på. Krisehåndteringen til ledere har nok variert like mye som det finnes forskjellige ledere. I en krise er fallgruvene mange, og det er en kort vei mellom effektiv og destruktiv ledelse.

Destruktiv ledelse i lys av pandemien

Det er vist tydelige sammenhenger på at negativ lederatferd er relatert til høyere turnover i bedrifter. Destruktiv lederatferd kan få store konsekvenser ved at uroen forplanter seg ut i organisasjonen. Kanskje er det dette vi ser ringvirkninger av nå? Mobiliteten i arbeidsmarkedet er høy, flere er åpne for å skifte jobb, og traffikken på finn.no jobbsøk viser til en økning på 14% fra fjoråret. 

Men hva er destruktiv ledelse? Nylig ble det publisert en svensk studie på destruktiv ledelse under kriser. Man kan dele destruktiv lederatferd i to ved å se på hvordan selve håndteringen av oppgaver er utført og hvordan man håndterer relasjonene under en krise. Eksempler på destruktiv oppgaveorientert atferd kan være at man er kontrollerende, ubesluttsom, utydelig og stresset. Dette er atferd alle kan kjenne seg igjen i ved enkelte anledninger. Alle gjør slike feil.  Også ledere. Kanskje er det nettopp dette som skiller effektiv ledelse og destruktiv ledelse fra hverandre  – at man reflektere over egen håndtering, og evner å se tilbake å erkjenne feil i etterkant. Her har man mer å vinne enn å tape. 

Videre er hvordan ledere håndterer relasjonene til sine ansatte viktig. Relasjonsorientert destruktiv atferd kan være egosentrisk atferd, manglende respekt eller vilje til å vise forståelse for ansatte. Forskning viser at sistnevnte har negativ påvirkning på ansattes jobbengasjement og følelse av mening i jobben. 

Noen enkle tips for å skape engasjement i teamet ditt

Organisasjoners viktigste ressurs er ofte de menneskene som jobber der. Det er de som utgjør kulturen, de som i fellesskap skaper resultater, bidrar til nyskapning og flytter fjell for organisasjonen. Et sterkt jobbengasjement skaper gode arbeidsprestasjoner. 

Men hvordan skape engasjement og beholde organisasjonens viktigste ressurser i en tid med mye usikkerhet og støy? 

Skap trygghet. Ingen team presterer optimalt under usikkerhet og utydelighet. Det er derfor viktig å kommunisere godt, skap trygge rammer og avklare forventninger.

Vær tett på: Selv om hjemmekontor skaper distanse, minker ikke behovet for tilstedeværelse i lederatferden. Kanskje er det å være tett på og ha jevnlige statuser, oppfølging, og toveis dialog. Plukk opp røret, ta deg tid til en uformell fot-i-bakken eller kaffeprat med dine nærmeste.

Vis omsorg og tilrettelegg for den enkelte: Forståelse, empati og de enkle tingene som å spørre ansatte om hvordan de har det er noe av kjernen i relasjonsbasert ledelse. Det har vært en krevende tid for alle, mange har fått bekymringer langt utover jobbhverdagen. Disse bekymringene tar vi med oss på jobb, og kan påvirke vår atferd og stressreaksjoner. Ved å fokusere på å vise omsorg og forståelse kan det skape trygghet for den ansatte.

Implementer takhøyde og tilbakemeldingskultur: En kultur som tilrettelegger for tilbakemelding gir rom for å lære av feil. Redsel for å gjøre feil kan skape stress, som igjen kan føre til at en ansatt nettopp gjør feil. Derfor bør ledere etterspørre tilbakemeldinger, skape gode arenaer og kanaler for å gi tilbakemelding, samt dele kunnskap og erfaringer.

 

Kilde: Brandebo, Maria F. (2020). Destructive leadership in crisis management. Leadership & Organization Development Journal, 41(4), 567-580.

Høstjakta er i gang. Hamnøy hjelper deg trygt i mål

I HAMNØY er vi godt i gang med høstjakta. Høsten er en aktiv og viktig rekrutteringstid. Godt rekrutteringsarbeid krever grundig planlegging, god kapasitet og høy innsats. Vi i HAMNØY står klar til å hjelpe deg trygt i hamn med din rekruttering.

Vi er takknemlig for all tilliten vi får hos kunder og kandidater. Fra vår base i Haugesundregionen har vi hele Norge som vår arbeidsplass. I skrivende stund har vi registrert 2.329 jobbsøkere i 2020 og hatt dialog med en stort antall potensielle kandidater i vårt søk-arbeid. Hittil i år har vi sluttført 74 rekrutteringer av ledere og nøkkelpersoner. Vi bistår også jevnlig våre kunder med finalekandidatvurderinger. Les gjerne om våre ulike tjenester.

Team HAMNØY består nå av rådgiver / hodejeger Else-Margrete Liknes Overøye, researcher / markedsfører Bjørg Hildrum Saltveit, rådgiver / hodejeger Maria Clementina Barrera-Stenersen, rådgiver / hodejeger Tuva K. Simensen, rådgiver / hodejeger Kristine Valen og rådgiver / hodejeger Jan Tore Hamnøy. Kristin Øygarden arbeider deltid for oss som researcher ved siden av studier i Oslo.

Dersom dere planlegger å gjennomføre en eller flere ansettelser står vi dermed godt rustet til å hjelpe dere trygt i hamn. Dersom du ønsker å ha på plass en ny leder eller medarbeider fra nyttår er det viktig å komme raskt i gang. Ansettelse i løpet av september og tre måneders oppsigelsestid gir oppstart 1. januar 2021.

Å investere i en profesjonell rekrutteringsprosess fra HAMNØY øker sannsynligheten for at du får ansatt den beste kandidaten i stillingen.

Les gjerne om noen av våre kunder, kundetilfredshet og utsagn fra noen av våre kunder.

Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder. Ta kontakt og opplev det selv.

Dersom du har et spørsmål til oss, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, eller kontakt Jan Tore Hamnøy for en innledende samtale om deres behov og hva vi kan bistå dere med: tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Maria C. Barrera-Stenersen har blitt DNV-GL-sertifisert rekrutterer

Rådgiver / hodejeger Maria C. Barrera-Stenersen ble nylig DNV-GL-sertifisert rekrutterer, samt serifisert i Assessio sin evnetest Matrigma.

BAKGRUNN FOR STANDARDISERING AV REKRUTTERINGSKOMPETANSE ER BLANT ANNET FOR Å SIKRE:

  • homogen og tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og seleksjon
  • vedlikehold og/eller utvikling av kompetanse innen fagområdet
  • bruk av kvalitetssikrede metoder
  • at faget utøves basert på ekspertise og gode rutiner innen fagområdet
  • at rekruttering blir utført av personer med kompetansen til å sikre ansettelse av rett kandidat
  • forutsigbarhet for kandidatene ved lik praksis av faget
  • gode rekrutteringsprosesser som bidrar til positiv omtale av bedriften og bygger opp under varemerket

Kilde: dnvgl.no

Matrigma

Matrigma brukes for å kartlegge kandidatenes problemløsnings- og resonneringskapasitet, og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Som sertifisert i evnetesten Matrigma kan man sette opp tester av kandidater og tolke resultater, i tillegg til at man har en god forståelse for bakgrunn og betydning av denne typen testing. Å utvide kompetansen på tvers av teamet gjør oss enda mer fleksible og robuste i rekrutteringsarbeidet.

Les: Vi i HAMNØY anbefaler alltid bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene.

Matrigma er utviklet av Assessio, og er en av deres tester som har blitt mest populær internasjonalt. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden og er DNV-GL sertifisert.

Kilde: Assessio.no

HAMNØY først ute med sertifisering i MATCH-V

Team HAMNØY ble nylig de første til å sertifisere seg i Assessios motivasjon- og verditest Match-V.

Man hører i dag mye snakk om organisasjonskultur. Flere organisasjoner, store så vel som små, har i dag utpregede kultur- og verdiprofiler, som er svært viktige for deres virksomhet og identitet. En sentral utfordring i rekruttering er derfor å finne personer med verdier som passer inn i bedriftens eksisterende kultur. Andre organisasjoner ønsker å endre sin kultur, da blant annet ved å strategisk velge individer som kan bistå endringen i ønsket retning.

Match-V muliggjør, som mange andre motivasjons- og verditester, en måling av individers verdier og preferanser, men tar det hele et steg lenger ved å også matche disse verdiene opp mot organisasjonens kulturprofil. Dette representerer et spennende nytt steg i kulturforskning og arbeid.

Match-V blir offisielt lansert i mars, og vi gleder oss til å ta verktøyet i bruk i framtidige rekrutteringsprosesser.

Les mer om vår testleverandør Assessio her

Rådgiver tilbake fra permisjon

Vi ønsker Else-Margrete Liknes Overøye velkommen tilbake fra ett års foreldrepermisjon.

Else-Margrete har siden januar 2017 vært en del av team HAMNØY. Tidligere har hun arbeidet med rekruttering i fem år som Senior HR Consultant i Human AS, og ett år som HR-rådgiver i Politiets Utlendingsenhet. I bunn har hun en Master i personalledelse fra Universitetet i Nordland.

Vi gleder oss over å ha Else-Margrete med på laget igjen!

Else-Margrethe Liknes, Hamnøy AS

HAMNØY vokser videre og ansetter Maria Clementina Barrera Stenersen (31) som ny rådgiver

Maria Clementina Barrera Stenersen (31) tiltrer i april som ny rådgiver / hodejeger i HAMNØY. Stenersen har god erfaring fra rekruttering og kommer fra stillingen som researcher i Mercuri Urval der hennes hovedfokus var å finne riktige kandidater til ulike stillinger. Hun er bosatt i Haugesund.

Maria C. Barrera Stenersen sier i en kommentar at hun ser frem til å bli en del av det sterke fagmiljøet i rekrutterings- og rådgivningsfirmaet HAMNØY. 

– For meg er service og integritet viktig, og at kunder og kandidater alltid står i fokus. Grundige rekrutteringsprosesser er avgjørende for utviklingen til enhver virksomhet. HAMNØY sitt fokus på kvalitet og genuine engasjement for kundene er noe jeg ønsker å ta del i. Nå gleder jeg meg til å bidra til å gjennomføre gode prosesser og lede ansettelsesprosesser trygt i mål, sier Barrera  Stenersen. 

Maria C. Barrera Stenersen kommer fra stillingen som researcher i Mercuri Urval. Hun har også erfaring innen olje- og gassindustrien. Her arbeidet hun innen administrasjon og HR. Hun har tidligere også jobbet som eiendomsmegler og kontorkoordinator ved et eiendomsforetak. Hennes varierte bakgrunn har gitt henne mye kunnskap om ulike industrier og et stort nettverk. 

Stenersen har en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon med spesialisering innen eiendom. Hun har også en MSc innen International Human Resources and Management fra London South Bank University. Hun snakker flytende spansk, engelsk og norsk.

– Når vi nå styrker teamet med en ny rådgiver / hodejeger har vi vektlagt å ansette en som har en solid rekrutteringsfaglig kompetanse kombinert med personlige egenskaper som vi tror vil bli verdsatt hos våre kunder, sier daglig leder Jan Tore Hamnøy i en kommentar. At Maria C. Barrera Stenersen i tillegg bringer med seg erfaring og perspektiver fra et større rekrutteringsfirma er positivt for vår videre utvikling. I Stenersen får våre kunder en rådgiver med de rette personlige egenskapene, avslutter Jan Tore Hamnøy.

HAMNØY opplever god vekst både i antall oppdrag, kunder og kandidater. Vi er takknemlig for tilliten vi får i markedet – og ser frem til å arbeide hardt videre for våre kunder i 2020. Vi skal fortsette å utvikle oss sammen med våre kunder og har som målsetning å hele tiden bli enda bedre til å gjennomføre gode ansettelsesprosesser. 

Etter ansettelsen av Maria C. Barrera Stenersen består team HAMNØY av åtte medarbeidere: fem rådgivere / hodejegere og en researcher / markedsfører med base i Haugesundregionen, en rådgiver / hodejeger med base i Stavangerregionen og en researcher i Oslo. 

Siden rekruttering- og rådgivningsfirmaet HAMNØY ble etablert i desember 2014 har selskapet vokst jevnt og trutt. Antall rekrutteringsoppdrag og antall ansatte vokste i 2019 med 35 prosent. Omsetningen og resultatet vokste fra 2018 til 2019 med ca. 30 prosent. Team HAMNØY har fra sin base i Haugesundregionen hele Norge som sin arbeidsplass. Siden etableringen har HAMNØY bistått 105 kunder i mer enn 400 avgjørende rekrutteringer.

Godt nytt år fra HAMNØY

2019 har for mange av våre kunder vært et aktivt år med god fart og utvikling. Slik har det også vært for oss i HAMNØY. Vi er takknemlig og glade for den tilliten vi får fra kunder og kandidater.

Hamnøy godt nytt år

I 2019 har vi latt virksomheten vokse fra fem til sju ansatte. På 36 måneder har vi vokst fra en til sju ansatte. Vi har planer om å styrke teamet videre i 2020. Målsetningen har vært  å bygge et solid og kompetent rekrutteringsteam. Vi består nå av fem hodejegere, en researcher / markedsfører og en researcher, både for kunder på Haugalandet og i resten av landet. Satsingen har gjort at vi har blitt en enda mer robust, fleksibel og effektiv samarbeidspartner for våre kunder, noe som har vært avgjørende for den gode utviklingen i oppdrag det siste året.

Les gjerne mer om hvordan 2019 har vært for oss

Vi har forventninger til 2020 – og ser frem til å bli kjent med nye mennesker – både kunder og kandidater. Vi ser frem til å forsterke og videreutvikle samarbeidet med eksisterende kunder og bli kjent med nye kunder. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende rekrutteringer.

Vår målsetning for 2020 er enkel, men klar: Vi skal bli enda bedre til å levere god rekruttering til enda flere. Vi skal være fremtidsorienterte og klar for å møte de utfordringene som måtte komme.

Vi ønsker deg og dine alt godt for 2020.

Hilsen alle oss i HAMNØY