Innlegg i kategorien Rekruttering

– HAMNØY har styrket sin digitale tilstedeværelse

I påsken i år gjorde vi et komplett hamskifte: Lansering av ny profil og nye Hamnoy.no. Nå har det gått et halvt år siden lanseringen – og vi har fordypet oss i «tall som teller».

Når vi sammenligner de siste seks månedene med nøyaktig samme tidsperiode i fjor ser vi en markant vekst i antall økter, brukere og sidevisninger. Vi har oppnådd anslagsvis en tidobling både i antall økter, brukere og sidevisninger. I 2017 har vi hatt en solid vekst i antall rekrutteringsoppdrag – og vi har opprettholdt vår kundetilfredshet på 9,0 av 10.

Hamnoy.no mobil

Tall som teller:

 • Økter: 30.515 (3.033)
 • Brukere: 20.343 (2.345)
 • Sidevisninger: 72.580 (7.137)

Periode: 7. april til 7. oktober 2017. Tall for samme tidsperiode i fjor i parentes. Kilde: Google Analytics.

I september i år satte vi ny rekord i antall unike brukere med hele 5.131 unike besøkende. Takk for besøket! 

Vi er godt fornøyd med det komplette hamskifte som vi gjennomførte i vinter. Det viktigste vi kan gjøre for å fortsette å øke oppslutning, engasjement og antall rekrutteringsoppdrag er å fortsette å jobbe som besatt for våre kunder. Med det hamskifte vi har gjennomført har vi fått en digital presentasjon og en helhetlig profil som bidrar til at vi fremstår slik vi ønsker og legger til rette for en fortsatt positiv utvikling.

Digital synlighet og høy digital aktivitet er svært viktig for oss som hodejegere i arbeidet med å nå ut til flest mulig attraktive kandidater.

Vi ønsker å rette en stor takk til våre kreative samarbeidspartnere i Iversen Skogen og Idrift Web. De laget henholdsvis vår nye profil og nettside. Her kan du lese om prosessen.

 

– Er din organisasjon klar for å møte 2018?

Vi er i den tiden på året der strategier, investeringsplaner og budsjetter finslipes. Når planleggingen er over gjenstår det vanskeligste: Å sikre gjennomføringskraft, aktivitet og resultater i tråd med planene. Er din organisasjon klar for å møte fremtiden? Hvilke forbedringer bør dere gjøre i organisasjonen for å nå nye høyder i 2018, 2019 og 2020?

Fremtiden krever ny kompetanse. Planlegging og utvikling av fremtidens organisasjon er strategisk avgjørende for suksess. Ved å planlegge og igangsette rekrutteringsarbeidet så tidlig som mulig vil du bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes. Vårt råd er derfor klart: Dersom du planlegger å opprette og implementere nye stillinger i 1. kvartal 2018 haster det å gå i gang med rekrutteringsarbeidet.

Grundige rekrutteringsprosesser tar tid. En godt planlagt rekrutteringsprosess kan ta fire til fem måneder fra prosessen starter til din nye medarbeider er klar for oppstart. En ansettelse i november vil dermed vanligvis bety oppstart 1. mars.

Vi er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass. Vi løser mange typer opp­drag, men det grunn­legg­ende målet er alltid likt – å legge til rette for lang­siktig verdi­skapning hos våre kunder. For å oppnå dette har vi defi­nert fire kjerne­verdier som skal kjenne­tegne en­hver Hamnøy-represen­tant i enhver situasjon; Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent.

Vår omfattende leder­er­faring og metodiske til­nærming til arbeids­opp­gavene sørger for topp kvalitet i alle ledd. Og like viktig – vi har engasje­mentet til å matche ambi­sjonene. Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder.

Per oktober 2017 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng. Hver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen. Vi har gleden av å jobbe for mange attraktive kunder. Les gjerne utsagn fra noen av våre kunder.

Dersom dere har behov for å igangsette en konkret rekrutteringsprosess, eller ønsker å diskutere ulike utfordringer og muligheter din organisasjon står ovenfor, er du alltid velkommen til å ta kontakt:

Jan Tore Hamnøy, rådgiver / hodejeger, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Else-Margrete Liknes, rådgiver / hodejeger, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Pål Meyer, rådgiver / hodejeger, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no

HAMNØY inngår samarbeid med Berlitz

Mange av våre kunder er internasjonalt orienterte virksomheter. For å lykkes internasjonalt er virksomhetene avhengig av medarbeidere som har gode språkferdigheter i engelsk. I de fleste norskbaserte organisasjoner er det også viktig med gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig. I jobbsammenheng er profesjonell og god kommunikasjon nødvendig uavhengig av språk. Nå lanserer vi derfor, i samarbeid med Berlitz, en tjeneste som vil bidra til å kvalitetssikre kandidaters språkferdigheter.

HAMNØY er opptatt av kvalitet i alle deler av prosessen – og vi søker hele tiden etter løsninger og partnere som har verktøy som vi kan implementere i våre prosesser for å løfte kvaliteten ytterligere i våre rekrutteringsprosesser. Vi arbeider analytisk og systematisk – og er opptatt av å få frem mest mulig informasjon om kandidatene så tidlig som mulig i prosessen. Vår målsetning er å gi våre oppdragsgivere et solid og best mulig beslutningsgrunnlag – og dermed få frem styrker og svakheter ved kandidatene slik at vi får alt er på bordet før ansettelsen blir gjennomført.

Gjennom å samarbeide med Berlitz kan vi tilby våre kunder to ulike former for testing av kandidaters språkferdigheter i engelsk:

 • Berlitz Test of Speaking Skills: Telefontesting med skriftlig evaluering innen 36 timer etter at testen er gjennomført. Testen er utviklet av Berlitz  i samarbeid med University of Illinois. Testen gir en klar og tydelig evaluering av kandidatens kommunikasjonsferdigheter.
 • Berlitz Online Proficiency Test: Online språktest med øyeblikkelig skriftlig vurdering med oversiktlige resultater. Testen gir en god vurdering i kandidatens lytte- og leseferdigheter så vel som grammatikk og ordforråd.

På samme måte lanserer vi muligheten for testing av språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig. Også denne tjenesten leveres av Berlitz. Vi vil også vurdere behovet for å kunne tilby testing av ferdigheter i andre språk.

I en god del av våre prosesser utfordrer vi kandidatene til å utarbeide en presentasjon med besvarelse av konkrete spørsmål og oppgaver som er relevante for stillingen. Noen ganger ønsker vi besvarelsen på norsk og andre ganger på engelsk. Dette er gode praktiske utfordringer som vi har god erfaring med. En slik utfordring tester kandidatene på mange felt: Språk, presentasjon, innhold, forberedelser, struktur, oppgaveforståelse, evne å prioritere og evne til å skape begeistring.

Har du spørsmål til oss om rekrutteringshjelp? Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder.

Ta kontakt og opplev det selv: Dersom du har et spørsmål til oss, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, eller kontakte en i team HAMNØY:

Jan Tore Hamnøy, rådgiver / hodejeger, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Else-Margrete Liknes, rådgiver / hodejeger, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Pål Meyer, rådgiver / hodejeger, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no 

Bjørg Hildrum Saltveit, researcher / digital markedsfører, tlf. 907 37 254, bhs@hamnoy.no

– Derfor bør din bedrift ansette en Community Manager

Virksomheter som ønsker å skape oppmerksomhet omkring sine produkter og tjenester har i dag utallige kanaler å velge i mellom. Du har kanskje hørt markedsførere snakke om betalt, fortjent og eid oppmerksomhet? Du har kanskje hørt og sett at enkelte bedrifter nå ansetter en Community Manager? Men hva handler det egentlig om? I denne bloggposten skal vi forsøke å forklare mer hva en Community Manager kan gjøre for din virksomhet.

Først tilbake til betalt, fortjent og eid oppmerksomhet:

 • Betalt oppmerksomhet er den oppmerksomheten du får gjennom betalte kanaler.
 • Fortjent oppmerksomhet handler ofte om aktiviteter for å få redaksjonell omtale i media, i tillegg til å skape engasjement og dialog i sosiale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram.
 • Den oppmerksomheten du skaper gjennom egne kanaler, som for eksempel en firmablogg og profiler i ulike sosiale medier, kalles eid oppmerksomhet.

Community management handler om å opplyse og å hjelpe tilhengerne og kundene til merkevaren gjennom innhold, dialog og spredning.  Kjøpsprosesser blir mer og mer digitale. Vi kartlegger og søker oss frem til informasjon digitalt. Vi leser, sonderer og handler. Digitalt.  

Fortjent og eid oppmerksomhet blir viktigere og viktigere for å bygge og utvikle en solid merkevare. Ved å bruke mer ressurser på å skape oppmerksomhet om ditt eget merkenavn vil du kunne få mer verdi ut av de samme ressursene. Du vil kunne bygge din egen posisjon og oppslutning omkring ditt eget merkenavn, gjennom å engasjere publikum, kunder og følgere på en positiv måte direkte knyttet ditt eget merkenavn fra a-til-å. Ved å styrke kvaliteten og engasjementet i egne kanaler øker du også sannsynligheten for å lykkes med fortjent oppmerksomhet og samtidig kan oppnå større effekt ved betalt oppmerksomhet. 

Som merkenavn blir det mer og mer avgjørende å tenke og handle som som et mediehus. Alt handler om å lage godt innhold i alle kanaler. Innhold kan være alt fra en enkel facebook-post, gode bilder, videosnutter og relevante artikler om bl.a.  produkter, tjenester, kunder og ansatte. Noen eksempler på hva en Community Manager kan gjøre i din virksomhet:

 • Jakter konstant på muligheter for å øke engasjement og oppslutning omkring merkenavn og virksomheten
 • Analyserer og er tett på trafikktall, rekkevidde og engasjement
 • Lager bildefiler tilpasset hver enkelt kanal; nettsiden, ulike sosiale medier, nyhetsbrev og annet markedsmateriell
 • Er ansvarlig for utarbeidelse av innhold og publisering i ulike kanaler som: Nettsiden, e-nyhetsbrev, blogg og ulike sosiale medier
 • Utvikler møteplasser og engasjerer seg i merkevarebyggende og relasjonsbyggende aktiviteter som trekker følgerne, kundene og publikum nærmere merkevaren
 • Lager annonse- og reklamemateriell og behersker grafiske verktøy
 • Produserer, publiserer og administrerer annonser i firmaets digitale annonsekontoer i medier som Facebook, Google, Snapchat m.v.
 • Ansvar for dialog med følgere og publikum i alle digitale kanaler, så som sosiale medier og nettsiden
 • Administrering av firmaets kontoer i sosiale medier
 • Administrering, drift og utvikling av interne kommunikasjonskanaler i bedriften
 • Fange opp markedsmuligheter i digitale kanaler og på den måten bidra til at virksomheten er godt oppdatert om konkurrenter, kunder, fusjoner, konkurser m.v. i de markedene som virksomheten opererer i
 • Skape, dele og spre innhold, produkter og tjenester. Spredning er en kombinasjon av godt innhold til riktig tid og god dialog med publikum. Når du har innhold og budskap du ønsker å spre lenger enn via ditt nettverk sprer en community manager innholdet videre gjennom målrettet annonsering

Noen av forutsetningene for å lykkes i en rolle som community manager er at du har svært gode samarbeidsegenskaper, er lærevillig og nysgjerrig. Kontinuerlig kursing og kompetansebygging er avgjørende fordi den digitale utviklingen går raskt.

Ditt merkenavn, måten du fremstår på digitalt, ditt omdømme og din digitale synlighet bør være en del av din kjernevirksomhet i jobben med å vinne kunder, ansatte og følgere.

For oss i HAMNØY handler community management blant annet om å skape oppmerksomhet og engasjement omkring vårt eget merkenavn for å gi våre oppdragsgivere størst mulig oppmerksomhet for å drive inn flest mulig aktuelle søkere.  Vi har fire kjerneverdier som vi skal etterleve uansett hvordan du møter oss: Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent. 

Innholdet vi lager, tilgjengeligheten vår, fremtoningen vår, refleksjonene våre og vurderingene vi gjør. Som hodejegere bygger vi en community som utvides hver dag. Når vi snakker med en jobbsøker i et videomøte eller kunde på telefon – eller chatter med en nysgjerrig og potensiell jobbsøker på Hamnoy.no. Eller når vi skriver en bloggpost om noe som engasjeres oss og deler den med deg. 

Som hodejegere / rådgivere har vi i HAMNØY god digital innsikt og kompetanse. Vi har god forståelse for endringene digitaliseringen gjør med samfunnet, markeder og organisasjoner. Nye jobbroller oppstår – og nye oppgaver og muligheter bør møtes på en offensiv måte slik at din virksomhet kan bli en vinner inn i en ny tid.

Vi hjelper din virksomhet med behovsavklaringer og gode prosesser i din organisasjon. Vår erfaring gjør oss til en kompetent diskusjonspartner når du vurderer hvilke endringer du skal gjøre i din organisasjonen.

Vi går snart går inn i årets siste kvartal. Kanskje din neste kollega er en community manager?

Dersom du har et spørsmål til oss om hva vi kan gjøre for din bedrift og organisasjon, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, eller kontakte en av oss i team HAMNØY:

Rådgiver / hodejeger, Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Rådgiver / hodejeger, Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Rådgiver / hodejeger, Pål Meyer, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no

Researcher / markedsfører, Bjørg Hildrum Saltveit, tlf. 907 37 254, bhs@hamnoy.no

– Har din organisasjon et rekrutteringsbehov? HAMNØY er klar for høstjakta

I HAMNØY er vi godt i gang med høstjakta. Høsten er erfaringsmessig den mest aktive rekrutteringsperioden på året – og vi er klar for å hjelpe deg trygt i hamn med din rekrutteringsprosess.

Vår omfattende ­er­faring og metodiske til­nærming til arbeids­opp­gavene sørger for topp kvalitet i alle ledd. Og like viktig – vi har engasje­mentet til å matche ambi­sjonene.

I HAMNØY har vi god utvikling i kunder og oppdrag – og vi er takknemlig for all tilliten vi får hos kunder og kandidater. I skrivende stund har vi passert 1.500 jobbsøkere i 2017. I tillegg har vi daglig kontakt med interessante personer for fremtidige stillinger enten det er i Haugesundregionen eller andre steder i Norge.

I takt med økt aktivitet bygger vi opp mer kapasitet og kompetanse. Fra september er vi tre rådgivere / hodejegere. I tillegg har vi i høst opprettet en prosjektstilling som researcher / markedsfører.

Team HAMNØY består nå av Else-Margrete LiknesPål Meyer, Bjørg Hildrum Saltveit og Jan Tore Hamnøy. Bjørg er engasjert i en prosjektstilling denne høsten. Målsetningen med prosjektet er å videreutvikle og øke kapasiteten i vårt søk- og kartleggingsarbeid. Bjørg har en master i journalistikk – og har god kompetanse i digital markedsføring og digitale verktøy.

Søk for oss handler om å treffe rett målgruppe både med god presentasjon, språk, innhold og segmentering i digitale kanaler kombinert med målrettet aktivt søk og hodejakt ute i markedet.

Dersom dere planlegger å gjennomføre en eller flere ansettelser står vi godt rustet til å hjelpe dere trygt i hamn. Dersom du ønsker å ha på plass en ny leder eller medarbeider fra nyttår er det viktig å komme raskt i gang. Ansettelse i løpet av september og tre måneders oppsigelsestid gir oppstart 1. januar. Å investere i en profesjonell rekrutteringsprosess fra HAMNØY øker sannsynligheten for at du får ansatt den beste kandidaten i stillingen.

Les gjerne om noen av våre kunder, kundetilfredshet og utsagn fra noen av våre kunder.

Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder. Ta kontakt og opplev det selv.

Dersom du har et spørsmål til oss, eller ønsker at vi tar kontakt med deg, kan du legge inn en melding til oss i vår chat som du finner nede til høyre på skjermen, eller kontakte en i team HAMNØY:

Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Pål Meyer, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no 

Bjørg Hildrum Saltveit, tlf. 907 37 254, bhs@hamnoy.no

– In you I see someone special

At Coldplay lager storslagne låter er ikke noe nytt. Den nye låten Miracles, fra EP-en Kaleidoscope, løfter frem på en god måte at vi alle er unike. Vi synes den er en god påminnelse og oppmuntring for oss som driver med rekruttering, for arbeidsgivere og for deg som arbeidstaker: Du har det i deg – «just turn it on»!

Refrenget:

«Yeah you could be someone special. You’ve got bright in your brains and lightning in your veins. You’ll go higher than they’ve ever gone. In you i see someone special. You’ve got fire in your eyes. And when you realize. You’ll go further than we’ve ever gone, just turn it on.»

Og videre:

«Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it’s better if you do it for yourself»

Se musikkvideoen her:

– I rekrutteringsarbeidet jobber vi som besatt, helt til stillingen er det samme

HAMNØY ble stiftet 10. desember 2014 og var i drift fra januar 2015. Som nyetablert aktør er det mange potensielle fallgruver. Som gründer bestemte jeg meg tidlig for en strategi. Og jeg fikk et godt råd med meg på veien: Hold fokus på fokus.

Team Hamnøy

Etter 2,5 år med intens jobbing er det tilfredstillende å se resultatene av arbeidet som er lagt ned:

 • Vi har siden starten bistått 39 kunder med 108 oppdrag – og 23 av kundene har vi hjulpet to eller flere ganger. Takk for tilliten!
 • Vi er svært opptatt av å bygge en sterk digital posisjon – og dermed opptatt av å utnytte digitale verktøy og løsninger for å søke oss frem til dyktige kandidater. Ny nettside og profil har også gitt resultater: Vi har hittil i år 13.000 unike brukere, en økning på 10.000 fra samme periode i fjor. Vi har i samme periode økt fra 9.000 til 50.000 sidevisninger, en økning på 41.000. Vi lanserte nye nettsider 7. april i år og de siste tre månedene har alene stått for 10.000 av våre unike brukere og 40.000 av våre sidevisninger. Vi har dermed lyktes godt med å skape økt trafikk inn til våre nettsider, noe som er viktig for å samle mer brukerdata som vi kan anvende i vårt arbeid for å levere et best mulig resultat, og dermed bygge en sterkere digital posisjon.
 • Vi har passert 1.300 jobbsøkere siden nyttår. Takk for tilliten!
 • Vi har rundet 650 følgere på vår Linkedin-profil – og samtidig har vi som rådgivere høy fokus på å bygge våre nettverk på Linkedin. Jeg har passert 6.100 følgere på min personlige Linkedin-profil. Vår Facebook-side har i skrivende stund 1.574 følgere. Vi har også profiler på Twitter og Instagram, men Facebook og Linkedin er våre desidert viktigste kanaler i sosiale medier. Følg oss gjerne!
 • Hamnoy.no sin viktigste trafikk-kilde er Facebook med 33 prosent av trafikken hittil i år. 23 prosent av trafikken er direktetrafikk, 13 prosent er fra Google-søk, 13 prosent fra e-nyhetsbrev og 8 prosent er fra Linkedin.
 • Vi jobber systematisk med å utvikle vår database og skape aktivitet via våre e-nyhetsbrev. Vi har nå mer enn 2.200 mottakere av våre e-nyhetsbrev og antallet øker dag for dag.
 • Vi vektlegger å være svært tilgjengelige for kandidater og kunder – enten det er via telefon, sms, messenger, e-post, chat på nettsiden eller linkedin: Å sende en første henvendelse via en melding på Facebook er like naturlig for en jobbsøker i dag som en telefonsamtale.
 • 96 prosent av våre inntekter i 1. halvår 2017 er fra rekrutteringsoppdrag, og de fleste oppdragene er rekrutteringsprosesser fra A-til-Å med en kombinasjon av markedsføring og aktivt søk. 76 prosent av omsetningen er fra kunder på Haugalandet og i Sunnhordland. Trenden er at vi arbeider mer med kunder i Haugesundregionen – og opprettholder omsetningen utenfor regionen – spesielt knyttet til mediebransjen.
 • Vi måler kontinuerlig kundetilfredshet og kandidat-tilfredshet. Per juni 2017 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng.
 • HAMNØY består nå av tre rådgivere / hodejegere; Else-Margrete Liknes, Pål Meyer (fra 1. september) og Jan Tore Hamnøy. Nå kan vi tilby våre samarbeidspartnere et solid og kompetent team som gir kundene mer fleksibilitet, større kapasitet og ny kompetanse.

Fokus på fokus for oss betyr enkelt og greit at vi skal holde stø kurs og fortsette å hjelpe våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser. For oss innebærer det at vi fortsatt skal:

 • være et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass
 • løse mange typer rekrutteringsopp­drag, men det grunn­legg­ende målet skal alltid være likt – å legge til rette for lang­siktig verdi­skapning hos våre kunder. For å oppnå dette har vi defi­nert fire kjerne­verdier som skal kjenne­tegne en­hver Hamnøy-represen­tant i enhver situasjon; Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent
 • levere i tråd med vårt kundeløfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd
 • levere i tråd med våre etiske retningslinjer – noe som er viktig og nødvendig både av hensyn til kandidater og våre kunder
 • jobbe som besatt, helt til stillingen er det samme

Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten vi har fått og får fra våre kunder og kandidater. Vi skal fortsette å holde fokus på fokus samtidig som at vi hele tiden skal utvikle og forbedre oss. Vi ser oss ikke tilbake, men ser frem til fortsettelsen.

Aktiviteten i sommer gir et signal om en aktiv høst i jobbmarkedet. I skrivende stund har vi 13 oppdrag i arbeid, på samme tid i fjor hadde vi ingen aktive oppdrag i juli.

Ta gjerne kontakt nå i sommer dersom din organisasjon har konkrete og umiddelbare rekrutteringsbehov, eller ønsker dialog om fremtidige rekrutteringsbehov. Og; husk at gode prosesser ofte tar tid: Dersom vi starter en prosess i august er det realistisk å gjennomføre en ansettelse i løpet av september. Med tre måneder oppsigelsestid betyr det oppstart +/- 1. januar.

Vår omfattende leder­er­faring og metodiske til­nærming til arbeids­opp­gavene sørger for topp kvalitet i alle ledd. Og like viktig – vi har engasje­mentet til å matche ambi­sjonene. Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder. Ta kontakt og opplev det selv. Send oss gjerne en melding i chatten nede til høyre på nettsiden, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Vi ønsker alle våre kunder, relasjoner og kandidater en riktig god sommer.

HAMNØY er i vekst og ansetter Pål Meyer som ny hodejeger

Pål Meyer (34) tiltrer i september som ny rådgiver / hodejeger i HAMNØY. Meyer har bred erfaring fra rådgivning, salg, fag- og og lederroller innen olje-, IT-, forsikringsbransjen, samt helsesektor og bedriftshelse. Meyer er bosatt i Tysvær kommune.

Pål Meyer

– Pål Meyer sier i en kommentar at det avgjørende for hans valg er at HAMNØY har et solid konsept, høy kompetanse, presis arbeidsmetodikk og et positiv miljø som stimulerer til utvikling. I HAMNØY står den gode kunde- og kandidatopplevelsen i sentrum med vekt på fleksibilitet, fortrolig dialog, grundige vurderinger og analyser basert på forretningsbehov.

– Jeg ser frem til å bli en del av team HAMNØY og gleder meg over å få muligheten til å være med å hjelpe selskapets kunder fremover.

Meyer har lang erfaring med rekruttering og utvikling av personell, endringsledelse, salg, fag- og personalledelse. Han er utdannet ved UIS med Master i endringsledelse og har bakgrunn som konsulent og personal- og organisasjonsleder i Statoil ASA, rådgiver i Gjensidige Forsikring ASA og HR rådgiver i DeepOcean Management AS. Meyer kommer fra stillingene som avdelingsleder i Medco BHT AS og administrasjonsleder ved Privatsykehuset Haugesund AS.

– Jan Tore Hamnøy sier i en kommentar at HAMNØY opplever god vekst både i antall oppdrag, kunder og kandidater. Vi er takknemlig for tilliten vi får i markedet – og ser frem til å arbeide hardt videre for våre kunder.

– Når vi nå styrker teamet med en ny hodejeger har vi vektlagt å ansette en som har en solid rekrutteringsfaglig kompetanse kombinert med leder- og spesialkompetanse fra flere bransjer. I Pål Meyer får våre kunder en rådgiver med de rette personlige egenskapene. Han er forretning- og menneskeorientert – og har tilegnet seg en allsidig erfaring med lederrådgivning og rekruttering i tillegg til praktisk ledererfaring. Kombinasjonen av å ha jobbet i store komplekse organisasjoner, samtidig som han er vant med rask endringstakt og leveransefokus fra mindre selskaper, er verdifull bakgrunn når vi som team skal hjelpe våre kunder trygt i hamn med rekruttering- og rådgivningsprosesser.

Ressursplanlegging og rekruttering

Dei fleste organisasjonar er gode på planlegging, frå strategi til delmål, kvartalsrapportar, KPI og evalueringar. Når det kjem til planlegging i forhold til dei menneskelege ressursane ser ein ofte at dette kan komme brått på. Når ein tek tak i det skulle ein gjerne hatt personen på plass i går.

Hamnøy kontor full konsentrasjon

Orsak til ein organisasjons ønskje om å iverksettinga rekrutteringsprosess kan variera. Auka oppdragsmengde, tilsett som slutter/-pensjonerer seg, behov for ny kompetanse og organisasjonsendring er nokon døme. Behovet kan dukke opp akutt, eller også være kjend.

Om ein ønskjer å sikre at ein får på plass den rette personen på rett stad, så vil prosessen ta noko tid. Frå stillingsprofil er utarbeida, søknadsperiode har utløp og gode utveljingsprosessar er gjort går det fort ein månad. Når vi veit at dei fleste har tre månaders oppseiingstid, kjem ein opp i fire månader frå ein set i gong til behovet er dekka.

Vår oppmoding er difor no før sommaren, sjå på planane de har lagt for hausten. Kva vil dette krevje i forhold til ressursar og kompetanse? Sjå over dine tilsette, er det nokon som nærmar seg pensjonsalder eller har meldt i frå at dei vil over i nye utfordringar

Me i Hamnøy AS bistår deg gjerne i evalueringa av dei mennekelege ressursane. Dukkar det opp behov, er me klar til å ta fatt på prosessen, slik at du får inn dei personane du treng i haust, for at di verksemd skal lykkast!

Else-Margrete Liknes er ansatt som rådgiver i Hamnøy AS

På grunn av god etterspørsel etter våre tjenester har vi valgt å ansette Else-Margrete Liknes (35) som rådgiver.

Else-Margrethe Liknes, Hamnøy AS

Liknes har en Master i personalledelse fra Universitetet i Nordland, Bachelor i kristendomskunnskap og menighets­pedagogikk fra NLA høgskolen og Bachelor i arbeids- og organisasjonspykologi fra Universitetet i Bergen.

Else-Margrete har solid rekrutteringsfaglig kompetanse og er sertifisert testbruker i blant annet Hogan og Matrigma. Hun har tidligere arbeidet fem år som Senior HR Consultant i Human AS og har det siste året vært engasjert i et vikariat som rådgiver innen rekruttering og kompetanseutvikling i Politiets Utlendingsenhet.

Else-Margrete kan treffes på tlf. 96 91 11 35 eller e-post eml@hamnoy.no.