Innlegg i kategorien Rekruttering

Verdensdagen for kulturelt mangfold

21. mai feirer vi verdensdagen for kulturelt mangfold og for dialog og utvikling. På denne dagen fokuserer vi ekstra på å lære mer om å leve sammen i et kulturelt mangfold og å se verdien av dette. 

Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

Godt rekrutteringsvett handler ikke bare om hva du skal og ikke skal, men om å ha et bevisst forhold til valgene du tar før, under og etter ansettelsen. Vi i team HAMNØY har latt oss inspirere av Fjellvettreglene og laget Rekrutteringsvettreglene.

6 gode grunner til digital referansesjekk

Vi bruker ulike verktøy og metoder i våre rekrutteringsprosesser for å finne riktig kandidat til deg som kunde – og referansesjekk er en viktig del. Bli kjent med hvordan og hvorfor vi gjennomfører referansesjekk via Refapp.

Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

Godt rekrutteringsvett handler ikke bare om hva du skal og ikke skal, men om å ha et bevisst forhold til valgene du tar før, under og etter ansettelsen. Vi i team HAMNØY har latt oss inspirere av Fjellvettreglene og laget Rekrutteringsvettreglene.

Krysstolkning av personlighetstesten MAP

I HAMNØY har vi fokus på å kontinuerlig utvikle vår kompetanse innen rekruttering og vi er glade for å få faglig påfyll fra dyktige leverandører og samarbeidspartnere. Rådgiverne Cathrine, Lisa og Espen har deltatt på MAP krysstolkningskurs hos vår testleverandør Assessio.

Finalevurdering – hvorfor er det nyttig?

Det å rekruttere er en svært viktig prosess for en hver organisasjon. Da gjelder det å rekruttere rett. HAMNØY gir derfor eksperthjelp til de organisasjonene som kun ønsker støtte i rekrutteringens vanskelige siste del, selve utvelgelsen blant finalekandidatene.